Poslední aktualizace:
10.2.2020

Na sobotu 16.5.2020
je plánován
generální úklid
fary a zahrady.
Informace:


   
  
Římskokatolická farnost Velké Poříčí