Ing. Jan Blaha

Narozen 12. března 1938 v Česku.
Vzděláním chemik.
Kněžské svěcení přijímá 12. července 1967, světitel německý biskup Josef Stimpfel.
Biskupské svěcení přijímá 28. října 1967, vysvěcen nedaleko Prahy, světitel slovenský biskup Peter Dubovský.
Jan Blaha obdržel mimořádné fakulty od papeže Pavla IV - jako biskup má dělat "vše, co vidí jako potřebné pro lokální církev."
Bezprostředně po návratu od Dubovského (zřejmě bez jeho souhlasu), vysvětil na biskupa svého učitele Felixe Marii Davídka - v neděli 29.10.1967.
V současnosti působí jako výpomocný duchovní ve farnosti Brno-Křenová.

Zdroj: Wikipedia - skrytá církev
Fiala, Hanuš - Skrytá církev


Jan Blaha
Biskup Jan Blaha (vzadu vpravo s biskupskou čepičkou)
při bohoslužbě v Hradci Králové dne 11.5.2008.
(fotografoval Luděk Bárta)
Jan Blaha v soli Deo
Biskup Jan Blaha v biskupské čepičce, tzv. soli Deo

video: Biskup Jan Blaha promlouvá na pohřbu biskupa Stanislava Krátkého

Jan Blaha
Zemřel biskup "podzemní" církve Ecclesia silentii Jan Blaha

14.12.2012 00:14 Vlastní zpráva (Brno)
Včera v 16 hodin zemřel v Brně v hospicu svaté Alžběty biskup tzv. skryté církve Ecclesia silentii Jan Blaha. Magazín ChristNet.cz o úmrtí informoval Pavel Hradilek, který Blahu dobře znal. Biskup Ing. Jan Blaha se narodil 12. března 1938. Původní profesí byl chemik, na kněze vysvěcen 12. července 1967 augsburským arcibiskupem Josefem Stipflem. Biskupské svěcení přijal tajně 28. října 1967 od biskupa Petera Dubovského a byly mu delegovány fakulty (výjimky z kanonického práva) od papeže Pavla VI. O den později v neděli 29. října 1967 pak Blaha vysvětil na biskupa Felixe Maria Davídka a příslušné fakulty na něj subdelegoval. Tím fakticky skončila Blahova biskupská činnost jako prostředníka pro Davídkovo biskupské svěcení. Ve skryté církvi působil jako učitel morální teologie, po revoluci neúspěšně usiloval o přijetí ve Vatikánu ve prospěch začlenění skrytých struktur církve. Byla mu nabídnuta správa litoměřického biskupství, což nepřijal. V posledních letech působil jako výpomocný duchovní ve farnosti Neposkvrněného početí Panny Marie Brno-Křenová.
(Poznámka autora: Mediálně používané označení "podzemní" církev si tito lidé sami nezvolili a nepoužívali, ani není příliš zavedeno - používá se Skrytá církev, Koinótés, Ecclesia silentii...) (kir)

Zdroj: Christnet.cz

Jan Blaha

WebZdarma.cz