Václav Razik

Významnou postavou, která se také zasloužila o vznik ministrantského konventu při kostele sv. Tomáše v Brně již v 1. polovině 20. století, byl P. Václav Razik. Byl organizátorem Studentské katolické akce (dále jen SKA) v Brně.

Václav Razik, kaplan kostela sv. Tomáše, učil na klasickém gymnáziu. Kouzlem své osobnosti zaujal některé studenty a ti začali chodit ministrovat ke sv. Tomáši. Jedním z těch, kteří přišli v roce 1949, byl i Ludvík Kolek (dále jen Ludvík, jeden ze zakladatelů Svatotomské scholy gregoriánského chorálu, později významná osobnost v oblasti sakrálního umění). Již v roce 1949 se zúčastnil exercicií organizovaných u řádových sester ve Frýdlantě. Zde se účastníci setkali např. s biskupem Matochou, který byl krátce na to internován. Mladí chlapci, členové SKA, pak aktivně působili na brněnských gymnáziích, Ludvík např. v gymnáziu na Starém Brně. Z tohoto kroužku byl jeden z chlapců "spojkou" k Václavu Razikovi a ve spolupráci s Ludvík se mu podařilo předat mu pas, se kterým mohl vycestovat do zahraničí. Ten to však odmítl. Komunistickému režimu se zdála jeho činnost příliš aktivní a tím tedy nepřátelská. Proto byl nejprve na několik měsíců přeložen a působil jako kaplan kostela Neposkvrněného početí P. Marie na ul. Křenové. v červenci roku 1951 zatčen a v roce 1952 odsouzen k trestu odnětí svobody na 18 let. K takto vysokým a někdy i vyšším trestům za takzvanou špionáž ve prospěch Vatikánu byli odsuzováni všichni ti, kteří se věnovali mládeži, protože tuto činnost považoval komunistický režim za vysoce nebezpečnou.

Brněnští studenti působili v SKA nejméně do roku 1952. Pracovali zejména s materiály Václava Razika, věnovali se mládeži v kroužcích, o prázdninách pořádali exercicie, kde se věnovali rozpravám, rozjímání a modlitbě.

Zdroj: http://www.volny.cz/sv.tomas-brno/konvent.html

Dne 13. ledna 1946 bylo rozhodnuto, aby při farnosti sv. Tomáše byl pro lepší práci se zdejší mládeží založen chlapecký skautský oddíl, čímž byl pověřen kaplan téhož kostela P. Václav Razik. Nábor prvních členů provedl P. Razik coby katecheta ve školách, hlavně na Sušilově ulici.

Zdroj: http://91.skaut1stredisko.cz/index.php?menu=4

Také ostatní při výpovědích obstáli a podávali krásná svědectví o své víře. Statečně vystoupili především P. Václav Razik, prof. Růžena Vacková a představená boromejek Langrová.

Zdroj: http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=4398

Na biskupa tajně vysvěcen v prosinci 1978.

Zdroj:http://www.apostolische-nachfolge.de/clandestine_hierarchy.htm

Státní prokurátor dr. Ziegler podal žalobu hned 31. května 1952. Obviněným byla pouze přečtena (jak bylo ostatně běžnou praxí). Podstatou žaloby bylo hromadění špionážních zpráv pro Vatikán a organizace kroužků katolickémládeže. Oto Mádr, Vladimír Jukl, Žofie Langrová (generální představená Kongregace sester sv. Karla Boromejského, která ve svém klášteře ukrývala Mádra), Růžena Vacková, Václav Razik (kněz, organizátor kroužků Katolické akce naMoravě), Marie Vintrová (představená kláštera sester těšitelek v Rajhradě, také poskytovala úkryt stíhaným), Zdeněk Čačka, Vlastimil Železný a Alois Pokorný (vysokoškolští studenti) byli obviněni z trestného činu vyzvědačství,spolu s knězem Stanislavem Ledabylem také z trestného činu velezrady.

Zdroj:http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=8919

Brněnský kněz působící v Domamil u Mor. Budějovic. Davídkův spoluvězeň.

Václav Razik již zemřel.