Nadpis: 3.živý betlém

Pohled do zákulisí Betlémští řemeslníci při práci
Podrobný popis děje najdete u živého betlému hraného v r. 1999. Letos se podíváme trochu do zákulisí.
Skutečný pohled do zákulisí. Starší herci již s nadhledem vtipkují chvíli před začátkem hry. Letos hrají již po třetí. Andělé mají trochu trému a jsou již s velkým předstihem připraveni vyběhnout na scénu a oznámit radostnou novinu. Letos mají ušité nové kostýmy.
A již se dostáváme do Betléma. Vidíme kováře a pekaře, jak provozují svá řemesla před svými domy. Kovář nahřívá podkovu na dřevném uhlí, kove a pak "kalí" v konvi. Skutečně se i zapáří. Kluci - diváci ho pozorně sledují. Pekař plete z těsta vánočku. V domku za kovářem je hlavní rozvodna proudu, kde se činí osvětlovač, aby podle scénáře vše včas rozsvítil a zhasl.
Přichází římský censor s vojáky Sv. Josef a P. Maria hledají nocleh.
Protože v Palestině probíhá sčítání lidu, přichází zástupce římské správy, který sčítání provádí. Záběr je z nočního představení, nasvětlený reflektory. Svatý Josef a Panna Maria také museli přijet na sčítání. Přestože je P. Maria v pokročilém těhotenství, nemohou v přeplněném Betlémě sehnat nocleh. Zde bývá největším problémem poník, který se nechce řídit scénářem. Pokud se může pohybovat, je zvládnutelný. Statické scény však nesnáší.
Andělé oznamují radostnou novinu. Přicházejí pastýři.
Andělé vbíhají na scénu s rozsvícenými prskavkami, což vytváří dojem duchových bytostí především při nočním představení. Následuje sólový andělský zpěv, oznamující radostnou novinu. Dnes se vám v Betlémě narodil Spasitel světa. První se přicházejí poklonit Spasiteli pastýři. Opustili ovce, i letos to bylo opět plemeno romanovek, vzali co měli a spěchájí do stáje, jak jim oznámili andělé. Po předání darů, jdou vzbudit betlémské obyvatele. Také oni se jdou poklonit Spasiteli.
Svatá rodina ve stáji. Pohled do stáje - dary a telátko.
Šťastná Svatá rodina s narozeným Ježíškem. Ježíška hrají holčičky - dvojčátka, každá v jednom představení. Byly hodné a tak jsme nemuseli použít ani připravenou panenku pro případ, že by se jim začalo stýskat po mamince. Oslíka a kravku, kteří zahřívali stáj, v naši hře nahrazuje poník a telátko. Detailní pohled na jesle a dary pastýřů. Telátko - býček, nám letos před představením neustále přeskakoval ohradu. Po řádném přivázání nyní odpočívá.
Objevují se také 3 králové. 3 králové se vyptávají Herodesa.
Poklonit se novému Králi přicházejí také mágové z Východu. Právě míjejí oheň pastýřů. V pozadí vidíme diváky.
Informace se snaží vyzvědět na králi Herodesovi a znalcích Zákona. Herodes s veleknězem sedí na vyvýšeném pódiu, trubkové konstrukce. Herodes v průběhu hry improvizuje, dialogy rozšiřuje a proto se králové s námahou orientují. Chce to již hereckou pohotovost.
Doprovodný hudební sbor. Celkový pohled na kulisy.
Hru doprovázel posílený hudební sbor, který letos chránil před vrtochy počasí nový přístřešek. Celkový pohled na scénu, po druhém - nočním představení. Letos se uskutečnilo poprvé noční představení, nasvětlené reflektory. Hrálo se za klidného a teplého počasí. Obou představení se zúčastnilo hodně diváků. Na videu je letos zachyceno noční představení. Farnost děkuje všem hercům a pořadatelům.
 
  OBSAZENÍ:
vypravěčky VERONIKA HANZLOVÁ
MARTA KRMAŠOVÁ

P. Maria LUCIE KRMAŠOVÁ
Sv. Josef ADRIÁN JANKOVIČ
Ježíšek HANIČKA A SIMONKA LELKOVI

kovář LUKÁŠ LINHART
pekař TONÍK ŠIMEK
rabín, ponocný TONÍK ŠPAČEK
žena ZUZKA HANZLOVÁ
trubač ZBYNĚK KRÁL

pastýři

LUKÁŠ VLACH
JIRKA PACNER
JENDA KRÁL
TONÍK KRMAŠ
PEPÍK ŠIMEK
MARTIN ŠIMEK
VAŠÍK ŠPAČEK
MARTIN FRANC

andělé

LENKA URBANOVÁ
PAVLÍNA URBANOVÁ
ANNA TÉROVÁ
HANA TÉROVÁ
JANA TÉROVÁ
TEREZKA ŠPAČKOVÁ
MARUŠKA ŠIMKOVÁ
MILUŠKA KRPEŠOVÁ
JANA KRMAŠOVÁ
ROMANKA HANZLOVÁ
HELENKA MARTINCOVÁ
TERKA MARTINOVÁ

králové

JENDA KRMAŠ
JENDA PACNER
TOMÁŠ TÉR

úředník

vojáci

JIŘÍ LINHART

PETR ŠIMEK
JENDA HANZL

Herodes
kněz

JIŘÍ LINHART
PAVEL ŠIMEK

hudební doprovod:
varhany VERONIKA KŮTKOVÁ
kytara JANA LISTOŇOVÁ
kytara MICHAL MARTIN
flétna MARTINA HANZLOVÁ
kontrabas LUKÁŠ VLACH
violončelo JAROSLAV PACNER
zpěv ŘEHÁKOVÁ
pod vedením HANY TÉROVÉ

scénář a réžie ING. ANTONÍN ŠIMEK
zpět menu