Nadpis: 4.živý betlém

Betlémští řemeslníci při práci Josef a Maria hledají nocleh
A takto kove mladý kovář Bartoloměj podkovy. Pracuje s radostí, stejně jako soused Jakub - pekař, který peče nejchutnější chléb v celém Betlémě. Rodiny oba jakž takž užíví, jen kdyby nebylo toho římského sčítání. Po sčítání příjdou výběrčí daní, a bude zase hůře. Jak se jen uživí? Kvůli sčítání přichází také Josef, tesař z Nazareta se svou snoubenkou Marií. Jsou pěkně utahaní. Ušli v minulých dnech 130 km a Maria ještě čeká každou chvíli dítě. Hledají nocleh, ale Betlém je beznadějně přeplněný. Ke spánku s trochou soukromí nacházejí jen chlév. I tak jsou rádi.
Betlém za soumraku Andělé oznamuji novinu
Začíná se stmívat, řemeslníci budou v práci pokračovat až zase zítra. V domcích se rozsvěcují olejové lampičky a rodiny se schází i s hosty u rodinného krbu. Možná se baví i o tom, kdy už příjde očekávaný Mesiáš, aby je osvobodil od římské nadvlády. Netuší, že ta chvíle právě přichází. Mesiáš se narodí za chvilku, v tichosti a v jejich městečku. Krajina celá zjasněla, když se objevili andělé. Před chvílí oznámili narození Mesiáše pastýřům v okolí. Ti nelenili, vstali a šli se do stáje v Betlémě přesvědčit, je-li to pravda. Nalezli dítě s Marií a Josefem, jak jim to andělé pověděli.
V Betlémě u stáje je živo Kapela Změna
A přišlo se podívat ke stáji na malého krále množství lidí. Pastýři z okolních svahů, betlémští řemeslníci se svými rodinami, vznešení mudrci z Východu i samotní andělé. A také diváci, kteří se již do záběru nevešli. Andělskými zpěvy a libou hrou na strunné nástroje obě hry letos doprovázela kapela Změna. Přijeli z daleka a zpívali opravdu krásně.
Mudrci z Východu Herodes a zákoník
Nově narozenému králi se jdou poklonit i mudrcové z Východu. Přinášeji dary - zlato, kadidlo a myrhu. Letos si sebou vzali i pážata. Aby se mudrcové dozvěděli, kde přesně se nový král narodil, vydávají se do Jeruzaléma. Zde navštěvují krále Herodesa Velikého. Od jeho zákoníků se dovídají, že Betlém je předpovězeným místem narození nového krále.
Přesun betlémských stád Hrálo se odpolední a večerní představení, nasvětlené reflektory. Většina herců, převážně dětí a mládeže naší farnosti, hrála již po čtvrté. Příděl sněhu před představením byl tak vydatný, že sníh odstanoval traktor s radlicí. Diváci stáli až na metrových kupách sněhu. Na videu je letos zachyceno odpolední i noční představení a hra je i fotograficky zdokumentována. Farnost děkuje všem hercům, pořadatelům a i divákům.
I takto se dnes přepravují "stáda mezi jednotlivými betlémskými pastvinami".
  OBSAZENÍ:
vypravěčka
vypravěčka

VERONIKA HANZLOVÁ
VĚRA FALTOVÁ

P. Maria
Sv. Josef


LUCIE KRMAŠOVÁ
ADRIÁN JANKOVIČ

kovář
pekař
rabín
žena
ponocný

LUKÁŠ LINHART
TONÍK ŠIMEK
TONÍK ŠPAČEK
ZUZKA HANZLOVÁ
TONÍK ŠPAČEK

pastýři

LUKÁŠ VLACH
JIRKA PACNER
TOMÁŠ KRÁL
TONÍK KRMAŠ
PEPÍK ŠIMEK
MARTIN ŠIMEK
TOMÁŠ PÍŠA
JENDA FALTA

andělé

ANNA TÉROVÁ
HANA TÉROVÁ
JANA TÉROVÁ
KÁJA KOTYZOVÁ
MARUŠKA ŠIMKOVÁ
MILUŠKA KRPEŠOVÁ
JANA KRMAŠOVÁ
ROMANKA HANZLOVÁ
JANA FALTOVÁ

králové

JENDA KRMAŠ
JENDA PACNER
TOMÁŠ TÉR

pážata

PEPÍK TÉR
ŠIMON KRÁL

úředník

vojáci

JIŘÍ LINHART

PETR ŠIMEK
JENDA HANZL

Herodes
kněz

JIŘÍ LINHART
PAVEL ŠIMEK

hudební doprovod:
zpěv
zpěv, housle
kytara
banjo
kapela ZMĚNA
ILONA VĚŘÍŠOVÁ
LÍDA MORAVCOVÁ
PAVEL POHL
KAREL MARTINEC

scénář a réžie ANTONÍN ŠIMEK
zpět menu