Nadpis: 6. živý betlém
Římští vojáci přivádějí rabína před censora Betlémští řemeslníci před svými obydlími
V Betlémě je prováděno sčitání lidí. Před censora je vojáky přiváděn také místní rabín. Kovář a pekař, jak je v Palestině běžné, provozují svoji živnost před svými obydlími.
Rabín nemůže uvěřit Ponocný troubí půlnoc
Rabín nemůže uvěřit, že se stává svědkem biblických zaslíbení. Ponocný obchází Betlémem a troubí začátek 3. stráže (dnešní půlnoci).
Hvězda nad Betlémem Andělé oznamují radostnou novinu
Nad Betlémem se objevuje jasná hvězda. Andělé oznamují pastýřům radostnou novinu.
Pastýři se radují z oznámení andělů Ovce pastýřů před odpočinkem
Pastýři se radují z oznámení andělů a vydávájí se poklonit malému Mesiáši. Ovce zatím ponechají v ohradách.
Oslík Mates Svatá rodina ve stáji
V betlémské stáji má domov i oslík Mates. A Mesiáš se již narodil.
Kohout Koza
Ve stáji s oslíkem žije ještě kohout a koza, kteří dělají Ježíškovi, Panně Marii a Josefovi první společnost.
Mágové z Východu Král Herodes s veleknězem Ananiášem
Mágové z Východu se vyptávají na nově narozeného židovského krále. Herodes pozorně naslouchá jak mágům z Východu tak veleknězi.
Mágové z Východu s doprovodem Hudební doprovod
Mágové z Východu se svým doprovodem přináší novému králi zlato, kadidlo a myrhu. Zpěvy andělů doprovází hudební a pěvecký sbor.
Vypravěčky Osvětlovač
Do jednotlivých dějství narození Ježíše Krista nás uvádějí vypravěčky. Osvětlení scény zajišťuje tento osvětlovač.
Zvukař Kameraman
Hru je třeba také řádně ozvučit. Hru si můžeme kdykoli připomenout díky záznamu kameramana.
Pyrotechnik Režisér
Tento pán je zodpovědný za světelné efekty. Scénárista a režisér. Děkuje mnoha dalším nezobrazeným obětavým pořadatelům.
Již 6. živý betlém se hrál 26.12.2003 na tradičním místě v parčíku u kostela ve Velkém Poříčí. Na odpoledním a večerním představení hrálo na 40 herců. Diváci se mohli ohřát v přilehlém kostele při prohlídce dřevěnného betlému a také samotného interiéru, ve kterém byly letos opraveny omítky a je nově vymalován. Hry se hrály při nulové teplotě, bezvětří a bez sněhové pokrývky. Fotograficky hry zdokumentoval pan Jiří Linhart senior, video natočil pan Miroslav Trudič. Farnost děkuje všem hercům, obětavým pořadatelům a divákům. Fotografie budou vystaveny v kostele v průběhu ledna, kde si je můžete za režijní cenu objednat. Také je možno si objednat videokazetu.
 
Videokazeta
 
zpět menu