Nadpis: 7. živý betlém
Pastýři u ohně Josef s Pannou Marií
Pastýři se se svými stády koz a ovcí stáhli k Betlému,
kde je ještě dostatek pastvy.
Josef s Marií jdou na sčítání lidu do Betléma.
S nimi jde i jejich oslík.
Josef hledá nocleh Betlémský kovář
Josef shání, alespoň pro Marii, nocleh,
která čeká každou chvílí dítě.
Betlém je už přeplněný návštěvníky.
Nocleh u kováře nesežene.
Pekař u pece Betlémská žena
Nepochodí u pekaře ani u rabína. Žena poradí za nocleh alespoň stáj
na konci městečka.
Římští vojáci Obyvatelé u censora
Římští vojáci nemilosrdně předvádí obyvatelstvo ke sčítání. Sčítání nejsou ušetřeny ani ženy.
Censor Ponocný troubí půlnoc
Censor - zástupce římské moci,
vykonavatel sčítání v Betlémě.
Ponocný zrovna troubí půlnoc,
Andělé Andělé
když se objeví andělé oznamující pastýřům, že se v Betlémě narodil očekávaný Mesiáš.
Narozený Ježíšek
Ježíšek se již narodil.
Herodes a velekněz Králové z Východu
U krále Herodesa a velekněží hledají radu,
kde hledat nového krále,
tři mágové z Východu.
Hudební doprovod Pěvecký soubor Familiritas ze Szczytne
Hry doprovázel místní hudební a pěvecký soubor. Mezi představeními vystoupil s koledami,
polský pěvecký soubor Familiritas ze Szczytne.
Kromě herců z místních dětí a mládeže si zahráli i 3 ovce romanovky, kohout, koza Líza a oslík Mates, který si při letošní hře stačil i zatrucovat. Hry se hrály při teplotě +5°C bez sněhové pokrývky. Odpolední představení za bezvětří a večerní již v slabém dešti. Fotograficky hry zdokumentoval pan Jiří Linhart senior, video natočil pan Miroslav Trudič. Farnost děkuje všem hercům, obětavým pořadatelům a divákům. Fotografie budou vystaveny v kostele v průběhu ledna, kde si je můžete za režijní cenu objednat. Také je možno si zde objednat videokazetu či DVD.
 
zpět menu