Nadpis: 8.živý betlém

Censor provádějící sčítání Písař vydávající potvrzení o sčítání
Římský úředník - censor, provádějící sčítání obyvatel na území Betléma. Císař Augustus Oktaviánus si přeje mít evidované obyvatelstvo a majetek po celé Římské říši. Došlo tedy i na provincii Palestinu. Ke sčítání musí každý muž stařší 14 let a žena starší 12 let. Písař vydává potvrzení o absolvování sečtení - zařazení do evidence.
Přichází Josef s Marií Josef a Maria hledají nocleh v Betlémě
Ke sčítání do Betléma přichází také Josef s Marií. Mají za sebou dlouhou cestu z domovského Nazaretu. Do Betléma musí proto, že sčítání probíhá podle kmenů a Josef pocházel z kmene Davidova. Sčítacím místem Davidova kmene byl Betlém. Josef shání nocleh. Potřebují ho naléhavě, protože Maria čeká každou chvíli dítě. Betlém je ale přeplněný lidmi, kteří přišli také ke sčítání. K noclehu jim musí stačit chlév.
Pastýři se ohřívají u ohně Andělé oznamují radostnou novinu
K Betlému se ztahují pastýři koz a ovcí, protože tady je ještě dostatek pastvy. Večer odpočívají a vyprávějí si u ohňů. Ovce mají zavřené v ohradě. Andělé oznamují pastýřům radostnou novinu, že se jim v Betlémě v chlévě narodil Spalitel světa, Ježíš Kristus.
Pastýři spěchají k jeskyni Jeskyně září do dáli
Po zprávě od andělů, pastýři neotálejí, vezmou dárky pro dítě a vydávají se k jeskyni v Betlémě. Již z dáli vidí pastýři jeskyni, v které se svítí. Přidávají do kroku. A ta vzláštní hvězda nad jeskyní?
Ježíšek se narodil Oslík
Ježíšek i Maria jsou v pořádku. Josef má radost a krmí zvířata. Pastýři přinášejí dárky a budí lidi v Betlémě. Společnost svaté rodině dělají i zvířata ve chlévě - kohout, koza a oslík na snímku.
Mágové z Východu Herodes, král židovský
Z Východu přicházejí mágové, učenci té doby, aby se poklonili novému židovskému králi. Přinášejí mu také dary - zlato, kadidlo a myrhu. Na cestu se vyptávají dosavadního krále židů, Heroda Velikého v Jeruzalémě. Ten je po poradě s veleknězem posílá do Betléma.
Setkání u stáje Hudební a pěvecký doprovod
Z narození Ježíška mají všichni očividně radost. Obě představení doprovází koledami hronovský farní pěvecký a hudební soubor.
Příprava občerstvení Občerstvení herců a pořadatelů na faře
Ženy farnosti připravují každoročně chutné občerstvení. Po hře se rádi sejdeme na faře, kde si při občerstvení pěkně popovídáme.

   HRÁLI: herci se vám představí po kliknutí na jméno

Obsazení
zpět menu