9. ŽIVÝ BETLÉM

Cenzor Vojáci
Sčítání v Betlémě provádí římský úředník. Vojáci nemilosrdně přivádějí ke sčítání každého.
Josef s Marií přijíždí také na sčítání do Betléma. Kovář
Ke sčítání přijeli také Josef s Marií z Nazaretu. Hledají nocleh u kováře,
Pekař Rabín
u pekaře, u rabína a
Ženy Stáj
u matky s dcerou. Nocleh ale neseženou, musí jim stačit jen stáj za městem.
Ponocný Andělé
Ponocný obchází Betlémem, když se objeví andělé. Ti vzbudí pastýře koz a ovcí a oznámí jim, narození Spasitele.
Pastýři Ovce
Udivení pastýři se vydávají ke stáji, přesvědčit se na vlastní oči. V ohradách zanechávají svoje ovce.
Spasitel Mágové
Spasitel se již skutečně narodil. Klaní se mu a předávají dárky. Narozenému Spasiteli se přijíždějí poklonit mágové z Východu.
král Herodes s veleknězem Pohled od ohrady ovcí
Král Herodes s veleknězem radí mágům z Východu, kde najít nového krále. Obě představení byla hojně navštívena diváky. Hrálo se v klidném počasí, beze sněhu, při teplotě 5°C.
Hudba Setkání po hře
Hru doprovází koledami hronovský farní pěvecký a hudební soubor. Veselé setkání po hře. Nechybí ani naši duchovní P. Jirásek a P. Lewicki.
Obsazení

Možnosti objednání obrazové dokumentace jsou uvedeny v záložce "Novinky".


Podrobný popis narození Ježíše Krista naleznete pod záložkou "Živý betlém" - "1999".
zpět menu