10. ŽIVÝ BETLÉM

Živý betlém - ovce Živý betlém - pastýři
Pastýři se scházejí u Betléma.
.Před dravou zvěří zavřeli večer ovce do ohrad.
U ohně povečeří a pobesedují.
Někdy se i zasmějí.
Živý betlém - kovář Živý betlém - pekařka
Římané chystají sčítání obyvatelstva.
Přesto se musí pracovat, kovář roztápí výheň.
Chtějí vybírat více daní. "Jak jen uživím
celou rodinu", přemýšlí při pečení pekařka.
Živý betlém - rabín Živý betlém - žena
Betlémský rabín studuje Thoru. Žena z domku na kraji Betléma loupí jablka na štrůdl.
Živý betlém - přijíždí P. Maria a Josef Živý betlém - stáj
Sčítání v Betlémě se musí zúčastnit všichni příslušníci kmene.
Příjíždí také Josef s P. Marií z Nazareta.
Betlém je už přeplněný návštěvníky.
Josef s P. Marií seženou na nocleh pouze stáj.
Živý betlém - řínský cenzor Živý betlém - sčítání obyvatelstva
Sčítání v Betlémě provádí římský úředník. Vojáci nemilosrdně přivádějí ke sčítání každého.
Živý betlém - spící pastýři Živý betlém - zjevení andělů
Pastýři unaveni po celodenní práci spokojeně spí u ohrady ovcí. Náhle se objeví andělé a oznamují pastýřům narození Mesiáše v jeslích v Betlémě.
Živý betlém - Ježíšek odpolední Živý betlém - klanění pastýřů
Ježíšek - Mesiáš se skutečně narodil v chlévě v Betlémě.
(Ježíšek z odpoledního představení.)
Pastýři s dárky se jdou do Betléma přesvědčit o andělské novině.
Živý betlém - Ježíšek podvečerní Živý betlém - hudba
Šťastná rodina, šťastné lidstvo.
(Ježíšek z podvečerního představení.)
Hru koledami doprovází hudební a pěvecký soubor poříčské farnosti.
Živý betlém - mágové z Východu Živý betlém - Herodes a velekněz
Na právě narozeného krále Židů se vyptávají mudrci z Východu. Herodes si zve na pomoc velekněze. Skutečně, narození Mesiáše je v Zákoně předpovězeno.
Obsazení
Možnosti objednání obrazové dokumentace jsou uvedeny v záložce "Novinky".
Podrobný popis narození Ježíše Krista naleznete na 2. živém betlémě r. 1999.
zpět menu