31 / 31
Krátký popis SETKÁNÍ první fotka   předchozí fotka    zpět na náhledy    daląí fotka   poslední fotka  

SETKÁNÍ - 5. FARNÍ DEN

Na závěr prázdnin, dne 27.8., se konal pátý farní den, letos nazvaný Setkání. Odpolední a večerní program v parčíku u kostela poskytl možnost k odpočinku, zábavě, poučení i přátelskému popovídání. Program je připravován pro děti, dospívající i dospělé každého věku, pro věřící i nevěřící.
Setkání bylo zahájeno přivítáním P. Jaroslava Jiráska, nového kněze farností Velké Poříčí, Hronov a Stárkov. Po přivítání sloužil P. Jirásek mši svatou v parčíku u kostela, doprovázenou kytarami. Po mši jsme se zaposlouchali do lidových písniček v podání manželů Langrových z Hronova. Při sousedském popovídání jsme ochutnávali domácí koláče a chlebíčky a výborný guláš připravený Jirkou Linhartem i něco popili. O občerstvení se staraly ženy ve velkém stanu. Děti si mohly zasoutěžit ve hrách lov rybiček, běh se zavázanýma očima, přenášení míčku na lžíci, navlékání kroužků na láhev, střelba ze vzduchovky, stavba věžičky ve věži kostela, živý šíp, Noemova archa a Krakonošova zahrádka. Děti se rády svezly na voze taženým koněm. Po soutěžích vystupuje pan Mgr. Jan Kováč a seznamuje nás s průběhem letošního, 15. ročníku Akademických týdnů v Novém Městě n/M. Následuje zapálení hranice a opékání špekáčků. Po 19. hodině začíná promítání diapozitivů ve stanu. Promítá a vypráví své zážitky P. Jan Linhart z pěší pouti do Santiaga de Compostela. Santiago se nachází v Portugalsku a podle tradice se zde nachází hrob apoštola Jakuba. Po promítání jsme si ještě zazpívali při harmonice p. Langra.
Setkání proběhlo za krásného počasí. Fotografie ze setkání je možné si objednat na vývěsce v poříčském kostele, o nedělích od 9.-11. hodin, o středách od 17.-18. hodin až do 25.9.05.