11.9.2010

9. farní den
100. výročí vysvěcení zdejšího kostela

zpět menu

Hovoří světicí biskup Josef Kajnek

Mše svatá

Mše svatá

Mše svatá

Kostel

Pěvecký sbor Dalibor

Pěvecký sbor Dalibor

Koncert ZUŠ Hronov

Občerstvení ve stanu

Občerstvení ve stanu

Pan hostinský

Dobroty z naší farnosti

Občerstvení ve stanu

Celkový pohled

Beseda s biskupem

Beseda s biskupem

Večerníčkovská procházka

Ošetření zraněného

První pomoc

Jak pomoci

Soutěže pro děti

Závod s míčkem

Soutěž v gumácích

Projižďka na koni

Určování hub

Technické zázemí při odpočinku

Country kapela

Country kapela

Promítání z poutí do Francie a Španělska

Promítání z poutí do Francie a Španělska
zpět menu