SRDEČNĚ ZVEME NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOST
NA PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ, ODPOČINEK A POBAVENÍ, NA

2.FARNÍ DEN

SOBOTA 25. SRPNA 2001 -14.00 HOD.
PARČÍK U KOSTELA VELKÉ POŘÍČÍ
PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ - HASIČSKÁ ZBROJNICE

PROGRAM:

1) – 14.hod. přiblížení života Schönstattského hnutí – sestry ze Slavoňova
2) –15.hod. vystoupeni p.Cyrila Svobody – jak žije křesťanský politik, diskuse
3)- představení jednotlivých farností vikariátu
4) - vystoupení rytmické kapely „ ZMĚNA“
5) - soutěže mezi farnostmi
6) - opékání uzeniny u ohně, písničky při harmonice p.Langr
7) – 20.hod - P. Linhart – cesta po Indii – diapozitivy
8) písničky při harmonice p. Langr
9) - doprovodný odpolední program pro děti jízda na koni a poníku
občerstvení 14 - 22.hod: guláš, nápoje, káva, čaj, sušenky, pečivo,

POŘÁDÁ FARNOST VELKÉ POŘÍČÍ"Schönstattský svaz žen má své cetrum ve Slavoňově a je tam teprve 5 let. Přesto je to větev Schönstattská, která vznikla jako první a začátek má už v roce 1920. Tehdy první 2 ženy si udělaly úmluvu lásky s Pannou Marií. Nejčastěji nám říkají svazové setry... Každá žijeme sama uprostřed světa ve svém povolání, která jsou různého druhu. Netvoříme komunitu. Nemáme společné oblečení. Ve světě žijeme Bohu zasvěceným životem podle ducha evangelních rad, čistoty, chudoby a poslušnosti. Svým životem chceme ukazovat na Krista jako malá Maria. Jsme apoštolské společenství to znamená, že se snažíme pomáhat církvi šířit radostnou zvěst, apoštolovat svým životem ve všech dosažitelných oblastech. Přestože žijeme rozptýleně, jsme rodinné společenství. A protože rodina potřebuje, kde by se sešla, máme ve Slavoňově dům, kde se scházíme a tuto rodinnost zažíváme. Sdílíme si tam své radosti i starosti, máme zde společný duchovní domov a získáváme podněty pro naši výchovu a sebevýchovu, a pro snahu o hluboký duchovní život uprostřed světa. Náš dům je postaven z darů sester naší internacionální rodiny..."
Sestra Ludmila Šulcová ze Slavoňova.
Sestra Ludmila Šulcová ze Slavoňova - 25.8.2001
Sestra Václava z Rokole.
"Přináším pozdravy z Rokole. Panna Maria má rozevřenou náruč na oltáři i dole v kapličce pro všechny, kteří tam příjdou. Ke vzniku Rokole se váží dvě legendy. Podle té první, vlastně slovo Rokole znamená rokle a v této rokli zabloudilo malé děvčátko. Ve své bezmoci prosilo mariánskou písní Pannu Marii o pomoc a podle legendy se P. Maria tomuto děvčátku zjevila a vyvedla ho z rokle. V místě zjevení vytryskl pramen. Druhá legenda mluví o tom prameni. V nedalekém Frýmburku, to je hrad nebo zřícenina pod Novým Hrádkem sloužil jeden hajný, který měl doma slepého syna. Jednou šel touto roklí a šel kolem studánky. Všiml si, že do studánky spadl nemocný ptáček a tak mu chtěl pomoci. Ptáček najednou vylítl sám. Doma to vyprávěl své paní, vzali tam slepého synka, omyli mu oči a synek prohlédl. Tolik legendy. Myslím si že legendy jsou hluboce pravdivé v tom, že Panna Maria je tou, která nás je schopná vyvádět z rokle dnešního zmatku, z rokle kdy často nevíme kudy kam..."
Sestra Václava z Rokole.

"Naše země potřebuje naprosto zásadně změnu. A tu změnu si přivodíme jen my sami, a to tím, že věrohodným způsobem přesvědčíme onu většinu lidí, kteří buď říkají, že jim je všechno jedno, nebo že to nemá smysl. A tito lidé paradoxně mají ve svých rukou největší moc. Protože kmenoví voliči jednotlivých politických stran, ty není potřeba chodit dále přesvědčovat, ale rozhodnou to tito. A proto ten úkol máme všichni stejný. Nikdo z nás z toho není vyloučen, a není to tak, že je to úkol pro někoho tam nahoře nebo pro někoho tam dole. Je to náš společný úkol... Naše základní listina práv a svobod říká, že se může všechno to, co není zákonem zakázáno a nikomu nelze uložit to, co zákon neukládá. Představte si to, že tato myšlenka je vlastně zvrácená. Říká, že většinové mínění je mínění správné. A když bude většina v poslanecké sněmovně a v senátu ovládaná jenom liberály, tak si představte jak budou vypadat zákony. A ty zákony se stanou mravní normou, protože to říká většina. A proto tady má být konzervativní křesťansko - demokratická síla, která bude říkat, je možné lecos, ale něco možné není. Protože to není možné z podstaty věci..."
Předseda KDÚ - ČSL Cyril Svoboda.
Předseda KDÚ - ČSL Cyril Svoboda.
Představení farnosti z družebního města Szczytné v Polsku. Představení farnosti Nové Město nad Metují.
Představení farnosti z družebního města
Szczytné v Polsku.
Představení farnosti
Nové Město nad Metují.
Letošní farní den jsme se snažili pojmout jako setkání farností vikariátu. Z mnoha pozvaných se představila pouze farnost náchodská - představila ji paní Marie Šimonová, farnost Nové Město nad Metují a farnost Szczytná z družebního města v Polsku.
Hraje rytmická kapela ZMĚNA.
Rytmická kapela Změna ve složení: Pavel Pohl - kapelník, kytara, zpěv (Černíkovice), Lída Moravcová - zpěv, housle (Černčice), Pavel Chmelař - zpěv, kontrabas (Chábory), Ilona Věříšová - zpěv (Slavětín) a Karel Martinec - banjo, zpěv (Velké Poříčí) nám předvedli pěkné skladby s názvy Přicházím, Slovo promluvy, Vejdi k nám, Prostřený stůl, Přicházíš pro naši slabost, Celý týden dlouhý, Při mně stůj, Jako vína džbán, Dlouhá cesta a Můj Pán všechny svolá.
Hraje rytmická kapela ZMĚNA.
Soutěžní družstvo Szczytné připraveno k zápolení Soutěžní družstvo Velké Poříčí, tedy domácí.
Soutěžní družstvo Szczytné Soutěžní družstvo Velkého Poříčí
V soutěžním mezifarnostním klání nastoupily tři družstva - družstvo Nového Města/M., Szczytné a Velkého Poříčí. Družstva měla přibližně 10 členů. Bodové zisky družstev byly znázorňovány na magnetické tabuli. Polské družstvo se vybavilo dokonce dresy. Doprovázel je i pan farář. Soutěžní úkoly jsou zadávány česky a polsky.
První hrou byla hra: Chcete být milionářem - v naší hře misionářem? Nesoutěžilo se o milióny, ale o body. Připraveno bylo 15 otázek se vzrůstající obtížností, s bodovým ziskem 1 až 15 bodů. Družstva odpovídají na společnou otázku po zaznění zvonku zvednutím písmene podle vybrané odpovědi. Každé družstvo má i 3 druhy nápovědí. Při špatné odpovědi družstvo nevypadá, ale nezíská body. Otázky jsou připraveny z oblastí teologie, zeměpisu a dějepisu.
Druhou disciplínou jsou hody na koš.
Kdo dá více košů - hází členka novoměstského družstva. V pozadí stojí stan s občerstvením.
V poslední disciplíně si procvičíme čich. Jednotliví zástupci družstev se snaží čichem i zrakem uhodnout 10 tekutin v lahvičkách. Dnes již nevíme kdo zvítězil, důležité bylo zúčastnit se, pobavit se a vytvářet kontakty.
Kdo dá více košů - 2. soutěžní úkol.
Děti se mohly svézt na poníku. K poslechu hraje pan Langer
Ať nám neutečeš, poníku.
V doprovodném paralelním programu se mohly děti svézt na poníku. Projížďky jsou dětmi oblíbené.
Pan Langer
Po mezifarním klání zpívá a hraje na harmoniku, buben a varhany pan Langer. Hezký poslech.
Opékání uzeniny. P. Jan Linhart
Opékání uzeniny. P. Jan Linhart.
Slunce se blíží k svému západu a 2.den farní den ke svému konci. Je čas posedět u táboráku, popovídat si. Poděkovat především všem učinkujícím za jejich krásná vystoupení, soutěžním družstvům, návštěvníkům farního dne a i pořadatelům. Kostel byl v průběhu farního odpoledne otevřený, souběžně s vystoupením kapely Změna byla v něm sloužena mše svatá v polštině. Příprava farního dne je organizačně dost náročná, i když se přítomným líbila. Účast mohla být opět vyšší. Počasí se na farním dnu vydařilo, bylo příjemně teplo. Na závěr farního dne promítá P. Linhart z Nového Města krásné diapozitivy z jeho cesty po Indii. Vidíme i Schönstattskou kapličku v Indii, stejnou jaká je v Rokoli. P. Linhart v ní sloužil mši svatou a říká, že si připadal jako doma, v Rokoli. Více než dvouhodinové promítání je i se zvukovými ukázkami a probíhá ve staně.
zpět menu