Skauti společně s farníky Vás srdečně zvou na

Podzimní setkání

Konané v sobotu 14.9.2002 od 14. hod v parčíku u kostela ve Velkém Poříčí
při nepřízni počasí pak v místní hasičské zbrojnici

Co všechno Vás čeká:

 
představení činnosti skautských středisek - Jindřich "Šakal"
Hubka za Středisko BOR
představení činnosti farnosti Velké Poříčí - Ing. Antonín Šimek
Páter Suchár a pí. Kováčová - přiblíží život komunity z Neratova
zábavné skautské hry

 
autogramiáda a představení knihy Jiřího "Kamzíka" Flouska
                Dějiny hronovského skautingu
sl. Adéla Linhartová - promítání diapozitivů z cest s komentářem

 
 
na zakončení dne bude zapálen skautský táborák k poslechu
bude hrát country kapela
 
          Srdečně zvou Skauti a farníci z Velkého Poříčí


Mluví Medvěd

Beseda farníků
Bratr Josef "Medvěd" Hubka moderuje Podzimní setkání. Činnost skautského střediska BOR představí Petr Merkl a historii farnosti Antonín Šimek. V pozadí nás zve k ochutnávce občerstvovací stan. Akdemické týdny v Novém Městě/M. představuje paní Kováčová a hronovský skauting Jiří "Kamzík" Flousek. Po představení si farníci při občerstvení spolu pěkně pobesedují. K poslechu hraje na harmoniku pan Falta.
Závody autíček Lovení rybyček
Závody autíček. Bez dlouhého čekání u rybníka za chvilku vylovíte množství rybiček.
Šplh po laně Vystavená morčata
Kdo další si zkusí šplh po laně? Málé děti si mohou prohlédnout morčata. V pozadí družinové vlajky místního skautského oddílu.
Projížďka na poníku Vojáci z nás asi nebudou
Děti se rádi projedou na poníku. První seznámení se vzduchovkou.
Tři přednášející Zapálení slavnostního ohně
Zleva: Bratr Josef Maršík - moderátor setkání, pan Bartůšek - přednáší o zahrádkaření a Bratr Jiří Flousek - nestor hronovského skautingu. Slavnostní oheň zapalují skauti ze čtyř stran.
Všichni si podáváme ruce Kruh přátelství
Po zapálení ohně si všichni podáváme ruce a posíláme stisk přátelství.
Skauti, kteří se účastnili setkání Fotografie do kroniky
Před západem slunce krásného dne se zvěční pořádající skauti a farníci. Program pokračuje opékáním buřtů, přednáškou Pavla Linharta a Marie Recinové o humanitární pomoci Africe spojenou s promítáním diapozitivů ve stanu, besedami a poslechem trampské kapely "Čí psi".
zpět menu