8. farní den - mše sv. - promluva P. J. Jiráska - pokrač. - 29.8.2009