Velikonoční večeřeNastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“ Oni mu řekli: „Kde chceš, abychom ji připravili?“ Řekl jim: „Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři: ‚Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?‘ on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři.“ Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“ Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“
Lukáš 22, 7-20


Na faře ve V. Poříčí, v "upravené velké horní místnosti", jsme si připomenuli přibližný průběh židovské velikonoční večeře, tak jak ji slavil i Ježíš Kristus. Připomněli jsme si, kde a jak Ježíš mění velikonoční večeři. V průběhu večeře Pesach jsme se seznámili s významem velikonoc u Židů a významem jednotlivých pokrmů. Jedli jsme pečeného pesachového beránka, nekvašené chleby macesy, hořké byliny maror, vařená vejce, sladkou kaši charoset, pili 4 poháry vína. Ochutnali jsme i cimes z jiného židovského svátku.
Večeře trvala asi 2 hodiny. Přijít mohl kdokoli.

Fotografie z velikonoční večeře v roce 2011
Fotografie z velikonoční večeře ve V. Poříčí 27.3.2013
Macesy
Symbolizují: Spěšný odchod z Egypta, že nebyl ani čas nechat těsto vykynout. Symbolizuje také prostotu a pokoru, opak přetvářky a "nafoukanosti" kynutého těsta, které symbolizuje špatné sklony člověka.

Recept: Pšeničná mouka, voda. Péct se musí začít do 18 minut od zadělání. Jsou to chleby, připravené bez kvasu.
Čtyři poháry vína
Symbolizují:
1) Tóra uvádí 4 stupně vysvobození z otroctví:
vyvedl jsem vás
zachránil ze služby
vykoupil
vzal si vás za národ
 
 
2) 4 poháry vína jsou ve faraonově snu, který Josef vyložil
 
 
 
 
3) Židé mají podle tradice projít 4 exily:
babylonským
perským
řeckým
římským
 
4) Odrážejí zásluhy 4 významných žen:
Sáry
Rebeky
Ráchel
Ley
 
5) 4 věcí se Židé v Egyptě drželi a zasloužili si tak záchranu z otroctví:
varovali se smilstva
pomluv
uchovali si svůj jazyk
uchovali si hebrejská jména
Beránek
Symbolizuje: Zabití beránka, egyptské modly a znaku oznámilo konec otročení Egyptu (ve fyzickém i duchovním chápání) a skutečný zrod nového židovského národa. Krev ze zabitých beránků byla použita k označení veřejí (futer vstupních dveří) židovských domů v Egyptě, čímž byly osoby v nich se nacházející uchráněny desáté rány - pobití prvorozených.
V dnešní době, Židé neobětují beránka, neboť nemají jeruzalemský chrám, kde dříve beránky zabíjeli. V současnosti jedí zroa - pečené drůbeží křídlo (kost s masem), které představuje pesachového beránka.

Recept: Mladého beránka dobře upéct, nešetřit česnekem.
Vařená vejce
Symbolizuje: Tradiční smuteční jídlo, připomíná zničený jeruzalémský chrám.
Symbolizuje židovský národ svou zajímavou vlastností: čím déle se vaří, tím se stává tvrdším, tak jako nesnáze doby posilují židovské uvědomění.
Maror - hořké byliny
Symbolizuje: Těžkosti egyptského otroctví a faraonových nařízení zabíjet židovské novorozence jejich vhozením do vod Nilu.

Recept: Strouhaný křen, římský salát, hlávkový salát, pampelišky, sedmikrásky, kyselý nálev
Charoset
Symbolizuje: Maltu, se kterou byli židovští otroci nuceni pracovat, a krve, která byla v Egyptě prolita.

Recept: 3 sladká jablka, hrst loupaných pokrájených mandlí, hrst pokrájených ořechů, hrst pokrájených rozinek, 2 lžičky cukru, trochu skořice, červeného vína a citrónové šťávy.
Jablka oloupeme, nastouháme a smícháme s mandlemi, oříšky, rozinkami, cukrem, skořicí. Víno a citrónová šťáva slouží k navlhčení, aby vznikla hustá kaše, která se podobá maltě.
Karpas
Symbolizuje: Připomíná zotročení a práci s hlínou.

Recept: Většinou petržel nebo brambora.
Slaná voda
Symbolizuje: Představuje slzy, ale také rozdělené Rákosové moře.

zpět menu