Meditace

zpět menu
Andělovo zvěstování Mk 16, 5-8 (Mt 28, 5-7,, Lk 24, 3-8)

Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.‘“ Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekly, neboť se bály.


A.D.

Strach je špatný rádce. Bojíme se někomu svěřit s tím, co jsme prožili, aby se nám nevysmál, aby nezesměšňoval Boha. Není třeba se bát. Bůh se umí bránit sám.
zpět menu