Meditace

zpět menu
Děj po Ježíšově smrti Mk 15, 38-41 (Mt 27, 51-56,, Lk 23,45-49)

Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: „Ten člověk byl opravdu Syn Boží.“ Zpovzdálí se dívaly také ženy, mezi nimi i Marie z Magdaly, Marie, matka Jakuba mladšího a Josefa, a Salome, které ho provázely a staraly se o něj, když byl v Galileji, a mnohé jiné, které se spolu s ním vydaly do Jeruzaléma.


A.D.

Nestačí jaké divy konal Ježíš před smrtí, ještě po jeho smrti nám Bůh dává další a další znamení, abychom uvěřili. A dělá to neustále a bude v tom pokračovat, dokud neuvěří všichni, kdo alespoň trochu chtějí. Nebojme se tedy o své blízké, kteří ještě úplně neuvěřili a svěřme je Pánu.


Tonda

Chrámová opona visela mezi svatyní a velesvatyní v jeruzalémském chrámu. Do velesvatyně vstupoval pouze velekněz 1x za rok, aby za všechny Izraelce nabídl Bohu oběť smíření za jejich hříchy. Když Ježíš zemřel, opona se roztrhla, a Bůh z tohoto místa vyšel, aby se už nikdy nevrátil do chrámu, učiněného lidskýma rukama (Skutky 17,24). Bůh tím skončil jak s chrámem, tak s náboženským systémem, který chrám představoval, a chrám i Jeruzalém byly v roce 70 n. l. zanechány „pusté“ (zničené Římany), přesně jak to Ježíš prorokoval v Lukáši 13,35.
Evangelista píše o ženách, ale ne o apoštolech. Kde jsou apoštolové? Cítí se více ohroženi, že by mohli skončit jako Ježíš? Nebo se více bojí než ženy?
zpět menu