Meditace

zpět menu
Ježíš položen do hrobu Mk 15, 46-47 (Mt 27, 59-61,, Lk 23, 53-56,, srovnej J 19, 38-42)

Ten koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu, který byl vytesán ve skále, a ke vchodu do hrobu přivalil kámen. Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen.


T.I.

V tomto verši se píše: Josef sňal Ježíše s kříže, zavinul ho do plátna a položil do hrobu. V italském městě Turin je od roku 1578 uchovávána relikvie - plátno, na němž je viditelný otisk mužské postavy se všemi nepřímými důkazy, že by se mohlo jednat o plátno, do něhož byl Ježíš po smrti zahalen. Ani přes všechna moderní vědecká zkoumání nelze s určitostí říci kde je pravda , protože co není s jistotou prokázáno, nemůže být vyvráceno. Pohlížejme tedy na tuto relikvii jako na symbol Kristova utrpení, který by nás měl vést k zamyšlení nad lidskou existencí, nad smyslem života, nad hodnotami, které máme respektovat.


A.D.

Ježíš byl pečlivě uložen do hrobu, jakoby tam měl zůstat navždy. Určitě cítili velkou bolest a osamění. Ještě netušili, že je to jen na tři dny. Dává nám to jistotu, že když s bolestí v srdci pohřbíváme své zesnulé, víme že díky Boží lásce a Ježíšově oběti to není navždy a že se s nimi opět setkáme.
zpět menu