Meditace

zpět menu
Josef z Arimatie Mk 15, 42-45 (Mt 27, 57-58,, Lk 23, 50-52)

A když už nastal večer – byl totiž den přípravy, předvečer soboty – přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel; zavolal si setníka a zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev. A když mu to setník potvrdil, daroval mrtvé tělo Josefovi.


A.D.

Josef si dodal odvahy a požádal o Ježíšovo tělo. Nechybí nám někdy odvaha požádat o něco správného a dobrého jen z obavy, že nebudeme vyslyšeni nebo co tomu řeknou ostatní?


Tonda

Sobota – sváteční den židů, začínala západem slunce. V sobotu židé téměř nic nedělají, takže k Ježíšovu pohřbení muselo dojít před západem slunce. Ježíš měl tajné sympatizanty i v radě. Víme o Nikodémovi a o Josefu z Arimatie.
zpět menu