Meditace

zpět menu
Křížová cesta Mk 15, 20-22 (Mt 27, 31-32,, Lk 23, 26-32,, J 19, 16)

Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená ‚Lebka ‘.


T.I.

Ježíš zažil v průběhu svého celkem krátkého života mnohá bolestná zklamání způsobená chováním lidí. Dobrovolně přijal a dokončil svůj předem daný úkol a donesl svůj kříž až na Golgotu. Ježíš nám říká: "kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne." Každý máme svou cestu kterou jdeme a neseme svůj kříž. I my někdy utrpíme bolestné ztráty, sklidíme posměšky, ponížení, zlobu a ptáme se proč někdo má ten kříž lehčí a jiný zas tolik těžký. Odpověď neznáme, ale můžeme si být jisti, že ten, kdo nám rozumí, ví co prožíváme a pomáhá nést náš kříž, když už nemáme sílu , je právě Ježíš.
zpět menu