Meditace

zpět menu
Mesiáš. Syn Davidův Mk 12, 35-37 (Mt 22, 41-46,, Lk 20, 41-44)

Když Ježíš učil v chrámu, řekl jim ještě: „Jak mohou zákoníci říkat, že Mesiáš je syn Davidův? Sám David řekl v Duchu svatém: ‚Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy.‘ Sám David nazývá Mesiáše Pánem, jak tedy může být jeho synem?“ Početný zástup rád mu naslouchal.


Tonda

Mesiáš, neboli Ježíš je od věčnosti. Při početí v Nazaretě se vtělil do lidské podoby. Hospodin a Mesiáš jsou v Božské trojici, o které moc nevíme.
zpět menu