Meditace

zpět menu
Nanebevstoupení Mk 16, 19-20 (Lk 24, 50-53)

Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
zpět menu