Meditace

zpět menu
Pomazání v Betanii Mk 14, 3-9 (Mt 26, 6-13,, J 12, 1-10)

Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali: „Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než tři sta denárů a ty se mohly dát chudým.“ A osopili se na ni. Ježíš však řekl: „Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mně dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře; mne však nemáte stále. Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila.“


T.I.

Každý z nás se někdy v životě musí rozhodnout mezi tím, co je pro něj důležité, cenné, nepostradatelné, čemu chce věnovat všechno své snažení, síly, čas i peníze - atˇ už je to vzdělání, kariéra, sport a pod. - a mezi tím, čeho se proto bude muset po nějakou dobu vzdát. Obojí najednou nejde zvládnout. Byl nám dán určitý čas a záleží na každém jak ho využije. Říká se, že čas je drahý, čas jsou peníze.A tak stále bojujeme s časem a máme pocit, že se nedá vše stihnout. Neumíme se chvíli zklidnit, ztišit, zastavit a vnímat třeba krásu přírody, uvědomit si čím vším nás Bůh obdaroval a věnovat ten drahocenný čas , "ten vzácný olej" právě Jemu, protože teď máme ještě tu možnost. A tak prosíme, aby nám Pán dal moudrost, abychom rozlišili co je důležité a co je nepodstatné, abychom zvolili tu správnou cestu, neupřednostňovali jen momentální zisk a nevydali se cestou, kterou zvolil Jidáš.


Tonda

Jsou věci, na které je škoda věnovat korunu a jakékoli úsilí a jsou věci na kterých se nemá šetřit. Je třeba to v klidu uvážit, poradit se, zjistit si podrobnosti, zjistit si reference. Jak by se v dané situaci zachoval Ježíš? Když tedy dospějeme k tomu, že je to dobré, cíl doporučuji rozdělit do etap, kontrolovat splnění jednotlivých etap. Určit termíny, náklady, odpovědnosti. Někdo je poctivý a zodpovědný při každé činnosti, někdo je nezodpovědný, lehkovážný a někdo v první řadě myslí na to, co mu z toho kápne a co se dá zprivatizovat. Dopředu to nepoznáme. Proto etapy a proto důsledné kontroly.
zpět menu