Meditace

zpět menu
Předpověď Petrova zapření Mk 14, 27-31 (Mt 26, 31-35,, Lk 22, 31-34)

Ježíš jim řekl: „Všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.‘ Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje.“ Tu mu Petr řekl: „I kdyby všichni odpadli, já ne.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš.“ On však ještě horlivěji prohlašoval: „I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě.“ Tak mluvili všichni.


Olda

Mnozí z nás si možná při četbě Písma, nebo v kostele říkáme, že bychom Ježíše nikdy nezapřeli a možná tak trochu Petrem pohrdáme. Já však se za sebe modlím, aby mne Bůh uchránil před takovým rozhodnutím, kde bych musel ukázat svou statečnost, neboť vím, že bych se zachoval jako Petr.


Tonda

I první papež je hříšník. Všichni lidé jsou hříšníci. Já jsem hříšník. Člověk je stvořen tak, že není schopen nehřešit. Všichni lidi, co byli, jsou a budou jsou hříšníci. Jde o to, snažit se žít co nejlépe, ale na 100% se nám to nepovede. Když se o dobrý život budeme snažit, našemu okolí se s námi bude žít dobře a my budeme prožívat nebe už tu na zemi. Když se budeme dělat zlo, našemu okolí se s námi bude žít těžko a my budeme prožívat peklo tady na zemi.
zpět menu