Meditace

zpět menu
Příprava velikonoční večeře Mk 14, 12-16 (Mt 26, 17-19,, Lk 22, 7-13)

Prvního dne nekvašených chlebů, když se zabíjel velikonoční beránek, řekli Ježíšovi jeho učedníci: „Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?“ Poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do města a potká vás člověk, který nese džbán vody. Jděte za ním, a kam vejde, řekněte hospodáři: ‚Mistr vzkazuje: Kde je pro mne světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?‘ A on vám ukáže velkou horní místnost, zařízenou a připravenou; tam pro nás připravte večeři!“ Učedníci šli, a když přišli do města, nalezli všecko, jak jim to řekl; a připravili velikonočního beránka.


Blanka

On jim řekl, učedníci ho slyšeli a udělali přesně to co jim řekl, kdyby to neudělali tak tu místnost asi nenašli. Z mého pohledu to měli docela dobré, Ježíš byl s nimi a řekl co mají udělat. V dnešní době slyšíme jdi doprava, jdi doleva, je to černé, je to bílé a vyber si - lustr starý, lustr nový - nevím - umí někdo poradit?


Tonda

Ježíš:
Při zakládání církve Ježíši stačí pronajatá světnice pro 13 lidí, zařízená a připravená.

Církev katolická:
A kde jsme dnes v církvi katolické? Velké kostely a chrámy zanešené zaprášenými baculatými andělíčky a podobným taky uměním, studené lavice, lavice v řadách jak v autobuse, pro stovky lidí, prostory studené, odlidštěné z jiné doby, připravené na masy lidí, kteří ale už nepřicházejí, stále více se vylidňují a zavírají. Zajít si na stranu, často není kam (nejsme andělé, ale lidé). Některé kostely už jsou muzeji, kde se vybírá mastné vstupné za prohlídky, např. kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, Loreta....

Ježíš:
v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka.

Církev katolická:
V kostele jídlo, Ježíšova hostina, tak to v žádném případě.
Vedení církve nechce pochopit, že kostely a chrámy patří do minulosti a neodpovídají Ježíšovu příkladu. Proč by věřící měli vybírat peníze na nákladnou údržbu nevyhovujících kostelů, když to Ježíš po církvi nechtěl? Je třeba budovat nové prostory a hlavně podle Ježíšova příkladu. Příkladem může být farnost Vratislavice u Liberce. Bude-li pokračovat nečinnost vedení církve, pak malá společenství opět skončí v domácnostech. Společenství v domácnostech jsou ale náročná pro hostitele.

Ježíš nám ukázal na malá společenství, skromné malé prostory, ale zařízené. Zařízené - to je dnes místnost vytápěná a se sociálním zařízením. Při setkání je jedlo a pilo, takže také s kuchyňkou. Až se k tomuto vrátíme, budou lepší podmínky pro vznik společenství, která budou moci zajet na hlubinu. Musíme si vidět do tváří, učit se dialogu, spolu hledat, spolu se radovat, spolu truchlit, vzájemně se obohacovat, modlit se, vzdělávat se, načerpat a pak vyjít. Souvisí s tím i přístup kněží, kteří vnímají laiky jako sobě rovné. Měl jsem štěstí, že jsem malá společenství zažil a čerpám z nich dodnes. Tuto zkušenost nelze předat slovy, musí se prožít. Někteří hostitelé předběhli dobu o desítky, možná stovky let. Moc jim za to děkuji.
zpět menu