Meditace

zpět menu
Spor o přední postavení Mk 10, 42-45 (Mt 20, 25-28,, Lk 22, 24-30,, srovnej J13, 1-20)

Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: „Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“


Tonda

S velkými národy to platí stále. Odkud si velké národy berou právo, utlačovat malé? Rakousko-Uhersko, Německo, SSSR, Rusko, Čína. Právo žádné není. Vezmeme malému, on se stejně neubrání a budeme se mít lépe, než nyní. Sobectví, bezohlednost, vykořisťování, krutost, mučení, věznění, zabíjení, devastace přírody, devastace životního prostředí. Ježíš na sobě ukazuje, že si máme navzájem pomáhat. Někdo se chce stát velkým, já jsem tuto potřebu, bohudíky, nikdy neměl. Tomu, kdo tyto touhy má, Ježíš zde radí, jak to má udělat. Kdo se tím ale řídí?
Starozákonnímu myšlení zde podlehl i Marek, "výkupné za mnohé. Hřích se musí vykoupit."
zpět menu