Meditace

zpět menu
Ustanovení Eucharistie Mk 14, 22-24 (Mt 26, 26-28,, Lk 22, 19-20)

Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: „Vezměte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: „Toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé.


Olda

Zpočátku mi vadilo slovo ,, za mnohé ". Proč ne za všechny, je snad i u Ježíše nějaká privilegovaná sorta křesťanů ? Samozřejmě že ne, to by nebyl Bůh. Asi to bude tím, že Ježíš, jako vtělený Bůh věděl, že přes všechny zázraky a divy v Něj všichni neuvěří a dobrovolně se Ho zřeknou. Proto ,, za mnohé ". A tak se modlíme, aby těch ,, mnohých " bylo co nejvíce.


Tonda

Ježíš se každoročně, už od svého mládí, účastnil poutního svátku Pesach - vyjití z otroctví. Pouze při posledním slavení, v předvečer Pesachu, při sederové slavnostní večeři proměňuje chléb a víno. Apoštolové jsou u prvního svatého přijímání. Před ním nemuseli jít ke svaté zpovědi, dokonce se nemuseli zamyslet nad svými hříchy a litovat jich. Ježíš hříchy apoštolů, naše hříchy nepovažuje za něco, co by nám mělo bránit jíst jeho tělo a pít jeho krev.
Ježíš použil stručných slov proměnění. Nepotřeboval žádné dlouhé kánony. Vezměte. Lidi berou rukama, ne jazykem. Pili z něho všichni. Proč se nepodává krev Ježíšova při každé mši svaté? Například namáčením hostií, když pití z jednoho kalichu je hygienicky problematické. Někdo říká, že v proměněném chlebu je celý Bůh. Ale to věděl i Ježíš a přesto proměňuje chléb i víno. Proč tedy neproměnil jen chléb?
zpět menu