Meditace

zpět menu
Ustanovení večeře Páně Mk 14, 17 a 25 (Mt 26, 20 a 29,, Lk 22 14-18)

17 Večer přišel Ježíš s Dvanácti.
25 "Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království.“


Tonda

Pro založení celosvětové církve, která bude existovat do konce světa, Ježíšovi stačí jen 12 lidí. Malé společenství lidí bez vzdělání. Ježíš nevolil mezi vzdělanými zákoníky a farizeji, ale mezi obyčejným lidem. Někteří byli rybáři - Šimon Petr, Ondřej, Jakub a Jan Zebedeovi, Matouš byl celník. Ježíš sám byl pravděpodobně tesař. (Židé měli zásadu, kdo nevyučí syna řemeslu, vyučí ho zlodějem).
Čím větší mše svatá se dnes koná, za to větší úspěch se to považuje - při celosvětovém setkání mládeže. Miliony účastníků.
Ježíš si volí nevdělané a ženaté muže. Petr, (první papež je ženatý, víme to, protože Ježíš uzdravuje jeho tchyni). Ženatí mají být i biskupové (viz 1 Timoteovi, kap.3). Dnes je naopak celibát povinný i pro kněze. Proč se neřídíme Ježíšem? Možná bychom se nemuseli stále modlit za nová kněžská povolání.
zpět menu