Meditace

zpět menu
Varování před zákoníky Mk 12, 37b-40, Mk13, 34-35 (Mt 23, 1-39,, Lk 20, 45-47)

Početný zástup rád mu naslouchal. Když učil, řekl: „Varujte se zákoníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích, o přední sedadla v synagógách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a dlouho se naoko modlí. Ty postihne tím přísnější soud.“


T.I.

Dejme pozor, abychom sami nebyli pokrytci, kteří vystupují jako věřící a jejich chování (v sousedství, v práci atd.) tomu neodpovídá. Tento viditelný rozpor pak mnohé lidi odradí od naslouchání Božímu slovu a poznávání pravdy.


Tonda

To se povedlo "zachovat" i v Katolické církvi, snad kromě vyjídání vdov a modlení naoko. Dlouhé, bohatě zdobené ornáty s vysokými mitrami, přední místa kardinálů, biskupů a kněží v chrámech i na hostinách. A aby v tom nebyli sami, zajistí i VIP místa mocným, dobře je to vidět při bohoslužbě na Velehradě 5.7. Někteří kněží, kteří o tomto verši přemýšleli, již nepoužívají při bohoslužbách vyšívané ornáty, ale slouží jen v prostém režném, bílém rouchu se štolou. Někteří nahradili, zlaté kalichy a zlaté misky, keramickými. Někteří biskupové své vysoké pestré mitry nahradili nízkými, bílými. Zlaté berly nahradili dřevěnými. To je pokrok, ne velký, ale přece. Někteří si nelibují v kostelích přeplněných zaprášeným barokem, ale milují jednoduchost, střídmé vybavení, které podporuje soustředění a nerozptyluje. To je pokrok, ne velký, ale přece. Není potřeba nic z vyjmenovaného. Nejkrásnější mše svaté jsem zažil bez kostelů, kněz v civilu, bez zlatého kalichu. Tak také sloužili kněží v prvotní církvi, tajně v kriminálech ve století minulém a za pronásledování. Méně je v tomto případě více. Zatím se zdá, že je málo těch, kteří to takto vnímají, nebo nejsou slyšet.
zpět menu