Meditace

zpět menu
Výsměch kolemjdoucích Mk 15, 29-32 (Mt 27, 39-44,, Lk 23, 35-43)

Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: „Ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákoníky. Říkali: „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní sestoupí z kříže, ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním.


T.I.

V tomto verši čteme: " Ať nyní sestoupí s kříže, ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili". Můžeme přemýšlet o tom, zda by opravdu v Něho uvěřili, kdyby se tak stalo. Vždyť byli přítomni, viděli nebo slyšeli o všech zázračných činech, které Ježíš vykonal, poslouchali jeho kázání a pořád to nestačilo k tomu, aby uvěřili. Potřebovali ještě další důkaz? My dnes stavíme svoji víru na zkušenostech lidí, kteří Ježíše doprovázeli, kteří se s ním setkávali, kteří mu naslouchali a byli přítomni jeho činům. Lidé dnes nechtějí o Bohu moc slyšet a spíš hledají důkazy pro to, že Bůh neexistuje, než aby hledali důvody proč v něj uvěřit. Zkusme si odpovědět na otázku: Proč jsem uvěřil(a) já, jaké důvody mě vedou k mému přesvědčení?


Tonda

Chrám z kamene byl pro většinu židů tím nejdůležitějším. Ježíš přichází s jiným učením. Ne chrám postavený z kamene, ale chrám našeho nitra je pravým chrámem. Aby to potvrdil, dopustí, že roku 70 Římané jediný jeruzalémský chrám totálně zničí. Katolické kostely byly budovány, jako co nejmonumentálnější, triumfální. Mohutné, s co nejvyššími věžemi, hodně soch a obrazů, také zlatem se nešetřilo. Někde je takto staví dones (např. kostel sv. Ducha – Staré Město u Uherského Hradiště). Dnes jsou tyto kostely křížem farností k neunesení a ani nejsou postavené pro lidi (studené, bez WC,...). Málo se díváme na Ježíše. Proč se narodil v chlévě a ne v paláci panovníka? Proč kostelem není přízemní nenápadná stavba, postavená pro lidi? Když už se nový „kostel“ staví, proč biskupové nepožadují stavbu střídmou, ale pro lidi jako (např. Elada – víceučelové centrum církve bratrské v Bystrém)? Kostelů pro turisty už je více než dost.
zpět menu