Meditace

zpět menu
Zjevení na cestě do Emaus Mk 16, 12-13 (Lk 24, 13-33)

Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním; ale ani těm nevěřili.


T.I.

Jak to, že učedníci, kteří Ježíše znali, ho na cestě do Emaus nepoznali? Vzkříšený je jiný . . . . a přitom je to stejný Ježíš. Rozpoznat Pána někdy není jednoduché, zvláště když se Boží působení neshoduje s naším očekáváním. Brání nám nedůvěra, pochybnosti, naše slabosti, sobectví. Ježíš může způsobit i naši proměnu. Čím víc poznáváme a chápeme jeho poslání - kým On je, tím víc si uvědomujeme kým bychom měli být my. Jeho slova "Pokoj vám" jsou dar, který může dát jen Bůh. Jeho pokoj nám dává sílu, zbavuje nás obav, strachu, úzkosti, přináší uklidnění a pocit bezpečí, vede nás k životu s Ním, pomáhá nám přijmout Ježíšovo zmrtvýchvstání a tím přijmout i to naše.


Tonda

Zjevil se obyčejným lidem, kde nebylo důležité jejich společenské postavení, ani nebyli apoštoly. Šli na venkov a rozmlouvali. Chůze a venkov, kde je méně lidí a více přírody. Rozmlouvali, dialog, jak dnes chybí (tim nemyslím především dobu covidu), ale třeba mezi hierarchií a laiky. Hierarchie nestojí o zpětnou vazbu a podle toho to vypadá. Úryvek je návodem, kde a jak máme Ježíše hledat dnes.
zpět menu