Meditace

zpět menu
Zjevení se učedníkům v přítomnosti Tomáše Mk 16, 14 (J 20, 24-29)

Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného.


Tonda

I dnes mnoho lidí nevěří těm, kteří ho viděli vzkříšeného, totiž učedníkům a apoštolům. Jejich svědectví si můžeme připomínat v Bibli. Ale Ježíš je stále a všude kolem nás a v nás. Nevíte, že jste chrámem Ducha svatého. Duch Boží a Ježíš jsou jedno. Ježíše dobře vidíme v tvářích některých lidí. Vidíme ho v přírodě, v drobném kvítku na břehu, starém stromu, výhledech na kopce a hory. Posloucháme ho v tichu, kdy všechno pachtění necháme chvilku za sebou.
zpět menu