Meditace

zpět menu
Zjevení v Galileji Mk 16, 15-18 (Mt 28, 16-20)

A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“


Tonda

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Viditelnou částí církve je především fungování hierarchické složky, kněží, biskupů. Myslím si, že se to děje blbě, nevhodně, necitlivě, lživě. Vrcholem nevhodnosti jsou tridentské mše. Naděje na reformu byla po II. vatikánském koncilu, kdy se částečně reformovala liturgie. Dále se však na škodu nepokračovalo. Církev má i druhou, daleko početnější část, tzv. laiky. Tato část může pracovat, sice neviditelně, ale podle svého svědomí. Jsme na celém světě a můžeme kázát evangelium všemu stvoření. Důležité je jak kázat, určitě to nebude z kazatelny. Spíš příkladem, službou lidem, službou všemu stvoření. Omezit spotřebu, pomoci kde můžeme, omezit ničení přírody, pomoci s její obnovou atd.
zpět menu