Meditace

zpět menu
Zmrtvýchvstalý Ježíš se zjevuje Marii Magdaleně Mk 16, 9-10 (Mt 28, 9-10,, J 20, 11-18)

Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali.


A.D.

Ježíš má s námi nekonečnou trpělivost. Nezlobí se na ženy, že nesplnily Andělův příkaz a ze strachu mlčely. Osloví Marii z Magdaly znovu. Také nás oslovuje, znovu a znovu nám říká, co je třeba udělat.


Tonda

Ježíš splnil své poslání a vstává z mrtvých. Poslání, předat lidem Boží návod, jak správně žít. Poslání, že Bůh lidi miluje, vše je stvořeno z lásky k člověku. Přišel nám říci, že naší smrtí život nekončí, ale že na nás čeká v nebi. V novém světle se jeví i Stará smlouva, která ukazuje na Ježíše. Ježíš se chystá k svému fyzickému odchodu ze Země, který bude už za pár dní. Duchovně ale s námi na zemi stále zůstává až do konce světa.
zpět menu