Novinky 2019

zpět menu
Novinky jsou řazeny od aktuálních ke starším po celý letošní rok.
Po uplynutí roku se přesunou do záložky život farnosti.
Tříkrálová sbírka - sobota 5.1.2019

Fotografie z tříkrálové sbírky

  Koledovalo se v zasněženém kraji, sníh byl mokrý, takže boty se brzy rozmáčely.
  Děkujeme za každý i drobný dar a koledníkům za koledování.
  Pro koledníky připravila farnost oběd na bývalé faře, který uvařil Jiří Linhart.
  Podával se hovězí vývar s nudlemi, svíčková, čaj, káva a zákusky.
   Po odbědu si koledníci na faře ještě zahráli ping pong, stolní fotbálky a šipky.
  Oběd uhradí Městys Velké Poříčí.

  Koledovalo 10 skupinek koledníků podle přiložených map.

navštívený úsek koledníci,
doprovod
vybraná částka Kč
1 Aneta Hánová
Magdaléna Janatová
Veronika Škvrnová
Rudolf Franc
4364,- Kč
2 Natálie Servusová
Karolína Pavlíčková
Michaela Líbalová
Bc. Radka Stolinová
5441,- Kč
3 Adéla Nováková
Matyáš Škoda
Barbora Škodová
Mgr. Josef Maršík
6238,- Kč
4 Anežka Térová
Barbora Hiebschová
Rozálie Kaválková
Jana Francová, DiS
5930,-Kč
5 Michal Martinec
Jáchym Martinec
Lukáš Pavlíček
Vladimíra Martincová
8560,- Kč
6 Eva Pavelková
Michaela Mokrá
Liliana Polická
Věra Šimková
6132,- Kč
7A
ulice Žďárecká, K Homolce
Michaela Cvejnová
Kristýna Cvejnová
Lucie Líbalová
Zuzana a Michal Cvejnovi
2741,- Kč
7B
ulice Na Kopci
Simona Bubeníčková
Zuzana Hylská
Daniela Bittnerová
Bc. Antonín Šimek, DiS.
4696,- Kč
8 Sabina Valterová
Lukáš Máslo
Natálie Kratochvílová
Marie Šimková
5312,- Kč
9 Tomáš Hornych
Michal Přibyl
Jan Máslo
4926,- Kč
Celkem 54340,- Kč,
zpět menu