SvátostiV době epidemie se bohoslužby a svátost smíření slouží dle aktualizace
v záložce "náchodský vikariát - webové stránky farnosti Hronov."


 

Mše svatá - eucharistie

Svátost smíření

Středa

17.30 - 18.00

17.00 - 17.25
Neděle 9.45 - 10.45 9.15 - 9.40
 
P. Ladislav Šidák při sloužení mše sv. dne 29.5.05

Pohled do zpovědní místnosti
 
Mše svatá - celebruje P. Ladislav Šidák
dne 29.5.2005
Pohled do zpovědní místnostiNa možnost udělování svátosti křtu, biřmování, manželství a pomazání nemocných se informujte u kněze.
zpět menu