Setkání ve Velkém Poříčí


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota neděle
  náboženství
1. třída
13.00 - 13.45
fara V. Poříčí
         
  náboženství
2. - 3. třída
14.00 - 14.45
fara V. Poříčí
         
skaut
chlapci

16.00 - 18.00
fara V. Poříčí
náboženství
4. - 5. třída
15.00 - 15.45
fara V. Poříčí
    skaut
děvčata

16.30 - 17.30
fara V. Poříčí
   


    Kromě pravidelných setkání se na faře konají akce občanského sdružení Studánka Velké Poříčí, setkání Pastorační rady farnosti, místní organizace KDÚ - ČSL, občanského sdružení Termiti Hronov, je zde hlavní stan tříkrálové sbírky, koná se zde velikonoční Poslední večeře, rodinné oslavy, je zde materiální zázemí farnosti, Skautu, Studánky Velké Poříčí a KDÚ - ČSL.

zpět menu