Přečtěte si, podívejte se, poslechněte si

autor díla foto knihy/další odkazy na video a audio
Karel Satoria 10 let trapistickým mnichem ve Francii

Kniha:
Karel Satoria - Povoláním člověk - 2015
Marek Vácha, Karel Satoria - Život je sacra zajímavej - 2013
Noe:
Marek Vácha, Karel Satoria - Na druhý pohled
Marek Vácha, Karel Satoria - Jde o život
Marek Orko Vácha Kněz a genetik, http://www.orko.cz//

Knihy:
Nevyžádané rady mládeži - 2017 (knížka je ale inspirativní pro každého)
Tváří v tvář Zemi - 2016
Příběhy z jiného vesmíru - 2015
Věda, víra,Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis - 2014
Neumělcům života - 2014
Marek Vácha, Karel Satoria - Život je sacra zajímavej - 2013
Loď - 2012
Základy moderní lékařské etiky - 2012
Modlitba argentinských nocí - 2011
Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec - 2010
Probuzení - 2009
Místo, na němž stojíš, je posvátná země - 2008
Poslední země Antarktida - 2007
Návrat ke stromu života -2005
Šestá cesta - 2004
Tančící skály - 2003  Tančící skály - video
Noe:
Marek Vácha, Karel Satoria - Na druhý pohled
Na jedné lodi
Marek Vácha, Karel Satoria - Jde o život
František Lízna, SJ Prožívání pěších poutí do význačných poutních míst Evropy zachycuje P. František Lízna ve svých denících.
Knihy:
Pouť za sv. Brigitou Švédskou do Vadsteny - 2013 - z Hostýna do Vadsteny
Pouť za sv. Kateřinou Sienskou - pouť z Vyšehorek do Sieny
Šel jsem však vytrvale - pouť z Kremence do Chersones  audio
Vstávám a pokračuji v cestě - 2006 - pouť z Compostely do Fatimy
Musím jít dál - 2006 - pouť z Příbrami do Santiaga de Compostela
O pouti s P. Františkem Líznou - audio
13.komnata P. Lízny - video
Neznámí hrdinové - video
Svědectví o svobodě - video
Pouť za Kateřinou Sienskou - video
Václav Vacek Farář v Letohradě

Kniha:
Měl jsem štěstí na lidi
Pozvání k Večeři Páně (Jak přežít mši svatou)
Video:
Může nemocná církev léčit nemocnou společnost?
Tomáš Halík Knihy:
Žít v dialogu
Žít s tajemstvím
Chci abys byl - 2012
Úvahy na prahu tisíciletí
Smířená různost
Divadlo pro anděly
Stromu zbývá naděje
Dotkni se ran - 2008
Máš před sebou všechny mé cesty
Vzdáleným nablízku - 2007
Prolínání světů
Noc zpovědníka - 2005
Večerní modlitby
Vzýván i nevzýván
Oslovit Zachea
Co je bez chvění, není pevné
Ptal jsem se cest - 1997

http://www.halik.cz/
Hans Küng Knihy:
Malé dějiny katolické církve -
světoznámý teolog Hans Küng kompetentně a netradičně popisuje dramatickou a bohatou historii římskokatolické církve. Zahrnuje chronologicky seřazené zásadní okamžiky i rozcestí papežství, křižovatky v období reformace i inkvizice, čarodějnické procesy či křižácké výpravy. Je přímým účastníkem II. vatikánského koncilu. V závěru popisuje vizi. III. vatik. koncilu a jaká církev má budoucnost.
Světový etos -
všechna světová náboženství se musí dohodnout na minimu lidskosti, aby lidstvo bylo schopno vůbec přežít.
Ladislav Heryán, SDB Knihy:
Exotem na této zemi

Jan Rybář, SJ Knihy:
Rybář, Beránek - Deník venkovského faráře
Audiokazety, DVD:
Na okraji církve - co vše je třeba v církvi změnit
č.16/921 - 2 hod. lze zakoupit na http://akademicketydny.info

video - ústav pro studium totalitních režimů

https://www.facebook.com/otecjan
Tomáš Petráček Knihy:
Církev, tradice, reforma

Zbigniew Czendlik Knihy:
Postel, hospoda, kostel

Petr Kolář, SJ Knihy:
Josef Beránek - Hovory s Petrem Kolářem -
názory českého jezuity na víru, církev ve světě, církev v Čechách, českou demokracii. Většinu života prožil na Západě, především ve Francii. Po revoluci se vrací do Čech a pracuje v Českém rozhlase, spravuje francouzskou farnost v ČR.

článek: Katolická církev Vatikán nepotřebuje
Jan Konzal Knihy:
Zpověď tajného biskupa - rozhovor s tajně svěceným biskupem z Prahy. Dává nahlédnout do života skryté církve, zamýšlí se nad dnešní církví a možnostmi jejího dalšího vývoje.    
Orientace na cestě životem

Publikuje na http://www.getsemany.cz/, více zde
Stanislav Krátký Knihy:
K plnosti - rozhovor s biskupem skryté církve. Je mužem plným energie, nositelem naděje.     
Živé úvahy najdete zde, více zde
Petr Fiala
Jiří Hanuš
Kniha:
Skrytá církev - život skryté církve za totality. Podrobný popis Davídkovské větve podzemní církve.
M.T.Winterová Kniha:
Z hlubin bezedných - příběh Ludmily Javorové vysvěcené na římskokatolického kněze


zpět menu