Farní rada - 1. Pastorační rada farnosti (Prf)

29.9.1996 - 29.9.2001
Farní rada byla zvolena farníky dne 29.9.1996, s působností říjen 1996 až říjen 2001. Rada se skládala z 13 členů a připraveno bylo 5 náhradníků. Rada se řídila pokyny z acta curie té doby a doplňujícím vlastním statutem. Po vydání diecézních stanov dne 15.11.1999 byla Farní rada přejmenována na Pastorační radu farnosti.
Pastorační rada farnosti Velké Poříčí
vzadu zleva: Jiří Linhart, Stanislav Kaválek, Ing. Antonín Šimek, Michal Cvejn, Pavel Šimek
vpředu zleva: Ing. Antonín Krmaš, Václav Cvejn, P. Ladislav Šidák, Jan Matoušek, Milan Domek
chybí: Hana Hofmanová, Marie Duchatschová, MUDr. Jan Král, Karel Kebort

Za toto období se farníkům za vedení rady podařilo:

1996
- vysvěcení a zavěšení 3. zvonu Václav - dne 28.7.
- zhotovení poličky v kostele na kancionály a půjčované časopisy
- výlet dětí navštěvujících náboženství do diecéz. střediska mládeže Vesmír, výstup na Velkou Deštnou, kostelík ve Slavoňově a poutní místo v Rokoli
- ušití nových ministrantských rouch
- zavedení plynu na faru

1997
- osazením dveří pod schodištěm na kůr vzniká uzavřený úklidový prostor
- na bývalé faře se tvoří farní místnost: stavební práce, elektroinstalace, vodoinstalace, WC, malování, lepení koberce, vybavení místnosti nábytkem, kuchyňkou, knihovnou, videem, tabulí
- výlet dětí navštěvujících náboženství do Slavoňova k sestrám Schönstattského hnutí a do Rokole
- poutní zájezd farníků do Libice
- vysvěcení místnosti na faře - dne 21.9.

1998
- zřízení služeb pro úklid kostela a fary
- v kostele vytvořena zpovědní místnost, původní zpovědnice darována farnosti polické
- v kostele umístěny 3 nové nástěnky
- v parčíku u kostela se hraje 1. živý betlém

1999
- dovybavení místnosti na faře
- získání kostelníka na pohřby ve všední dny
- vypracování návrhu přístavby nové sákristie
- OÚ pronajímá farnosti parčík u kostela na pořádání akcí farnosti
- získání knihovníka pro farní knihovnu
- výlet dětí navštěvujících náboženství do Broumovského kláštera na kopii Turínského plátna
- výlet dětí navštěvujících náboženství do Neratovské farnosti a pevnosti Hanička v Orlických horách
- zhotovení venkovního osvětlení fary
- zhotovení projektu plyn. vytápění v kostele, stavební povolení
- zhotovení nové elektroinstalace v kostele
- v parčíku u kostela se hraje 2. živý betlém

2000
- zahájení směny pozemků u kostela mezi farností a OÚ
- předání užívání přízemí fary po zemřelé paní Jirmanové
- instalace telefonu do farní místnosti a přenosného sluchátka do sákristie
- nákup nářadí do sákristie
- výlet dětí navštěvujících náboženství do Králík na Horu Matky Boží
- 1. farní den v parčíku u kostela - dne 2.9.
- vybudování plynové přípojky ke kostelu
- vytvoření víceúčelové podkladní kostrukce v kostele, využívána pro vyřezávaný betlém, knihy, misijní koláč
- v parčíku u kostela se hraje 3. živý betlém

2001
- farnost šetří na plynové vytápění v kostele
- knihy z farní knihovny se půjčují i v kostele
- výlet dětí navštěvujících náboženství do polského příhraničí - nový kostel v Kudowie Zdroju, bludiště Bledne Skaly, Karlow, poutní místo Wambierzyce a družební město Szczytna.
- 2. farní den v parčíku u kostela - dne 25.8.
- výlet dětí navštěvujících náboženství do Špindlerova mlýna na První národní misijní kongres dětí
- oprava havárie na vodovodní přípojce ke kostelu
- podkladní kostrukce betlému v kostele je opatřena dvířky a polepena zeleným kobercem
- v parčíku u kostela se hraje 4. živý betlém

zpět menu


.