1. Ekonomická rada farnosti (Erf)

27.2.2000 - 27.2.2002
Pan farář pověřil pastorační radu, sehnáním a navržením vhodných kandidátů do nově se konstituící ekonomické rady farnosti. Na její návrh jmenoval pan farář při nedělní bohoslužbě dne 27.2.2000 novou ekonomickou radu.

Ekonomická rada farnosti - neúplná
zleva: Jaroslav Pacner, Ing. Marie Kebortová, P. Ladislav Šidák, David Krmaš
chybí: Karel Kebort
zpět menu


.