2005 - přehled


Živý betlém - 26.12.2005

V parčíku u kostela bude hrán 8. živý betlém. Začátek představení v 15.00 a 16.30 hod. V biblickém příběhu vystoupí na 40 herců z řad dětí a mládeže, hru doplní i zvířata. Pod záložkou "živé betlémy" si můžete prohlédnout minulé ročníky. Letos přibude nové průčelí kulis jeskyně - stáje a pódium krále Herodesa Velikého.

Půlnoční mše svatá - 24.12.2005

Na Štědrý den bude v kostele ve Velkém Poříčí sloužena půlnoční mše svatá. Začátek ve 22.00 hodin.

Setkání Pastorační rady farnosti - 11.12.2005

Setkání Pastorační rady farnosti se uskuteční v neděli 11.12.2005 v 17.00 hodin na zdejší faře.Slavnost Ježíše Krista Krále - 20.11.2005

O této slavnosti bude otevřen kostel s vystavenou Eucharistií od 11 do 16 hodin.

Setkání Pastorační rady farnosti - 6.11.2005

Setkání Pastorační rady farnosti se uskuteční v neděli 6.11.2005 v 17.00 hodin na zdejší faře.

Svátky Všech svatých a Dušiček - 1.-2.11.2005

O svátku Všech svatých 1.11. bude otevřen kostel od 16.00-20.00 hodin s vystavením eucharistie. O svátku Dušiček 2.11. bude také otevřen kostel od 16.00 hodin, od 17.30 mše sv., následuje žehnání hrobů a modlitba za zemřelé na hřbitově, výstav eucharistie do 20.00 hodin.

Oprava lavic v kostele - 22.10.2005

V sobotu 22.10. proběhla od 9 do 11 hodin brigáda na opravu lavic v kostele. Při brigádě byly osazeny nové vysoustružené nožičky do všech lavic. Staré byly již dříve odstaněny pro velké napadení červotočem. Brigády se účastnilo 9 mužů.


Odvětrání kněžiště - 3.-7.10.2005

V kněžišti se srážela vlhkost a proto bylo rozhodnuto o jeho odvětrání. V nejvyšším bodě byl firmou Entaze vyříznut větrací otvor, vyložen nerezovým plechem a pohledově zakryt poklicí. Z postaveného lešení byla firmou Koutský současně opravena malba stropu. Opravy proběhly od 3.-7.10.2005.

Nový duchovní správce - 2.10.2005

V neděli 2.10. slouží mši svatou P. Jaroslav Jirásek, poprvé po liturgickém převzetí farnosti. Na mše svaté se bude dopravovat po vlastní ose. Pro řidiče dopravy kněze z toho vyplývá povinnost, že dováží na případné mše sv. pouze P. Ladislava Šidáka. Prozatím, než se harmonogram sloužení mší ustálí, je třeba sledovat ohlášky.

Setkání Pastorační rady farnosti - 18.8.2005

Setkání Pastorační rady farnosti se uskuteční pravděpodobně v neděli 18.8.2005 v 18.30 hodin na zdejší faře. Bude se posuzovat nabídka na odvětrání kněžiště.

Jáhenské svěcení - 25.6.2005

Pan Jan Matoušek
Dne 25.6.2005 příjme jáhenské svěcení poříčský farník Jan Matoušek starší. Na trvalého jáhna bude vysvěcen pomocným biskupem Josefem Kajnekem v biskupské kapli v Hradci Králové.

Výuka náboženství 1. stupně ZŠ Výuka náboženství 1. stupně ZŠ
Výuka náboženství 1.stupně na Základní škole ve Velkém Poříčí ve školním roce 2004-05.
Výuka náboženství 2. stupně ZŠ Výuka náboženství 2. stupně ZŠ
Výuka náboženství 2.stupně na faře ve Velkém Poříčí ve školním roce 2004-05.

Setkání Pastorační rady farnosti - 19.6.2005

Setkání Pastorační rady farnosti se uskuteční v neděli 19.6.2005 v 18.30 hodin na zdejší faře. Setkání jsou veřejná a věřící jsou srdečně zváni. Zápis z každého setkání je vyvěšen v kostele.

Fotografování farníků - 29.5.2005

V neděli 29.5.2005 po mši svaté se fotografovala naše farnost. Fotografie farníků, mše svaté, vyššího stupně náboženství jsou vystaveny v kostele, kde si je od 12.6. do 26.6. můžete objednat. Formát 9 x 13 cm, lesklý, cena 3,- Kč. Prodej 3.7.2005.

Fotografie části farnosti z 29.5.2005

Setkání Pastorační rady farnosti - 15.5.2005

Setkání Pastorační rady farnosti se uskuteční v neděli 15.5.2005 v 18.30 hodin na zdejší faře. Setkání jsou veřejná a věřící jsou srdečně zváni. Zápis z každého setkání je vyvěšen v kostele.

Zápis ze setkání PRF

Jarní brigáda farnosti - 23.4.2005

V sobotu 23.4. od 9 hodin se uskuteční jarní brigáda farnosti. V kostele se bude ošetřovat dřevěnné zařízení napadené červotočem. Přineste si štětce a nádobu na nátěrový roztok, popř. ochranné brýle. Při brigádě se také zabetonuje nová venkovní nástěnka u hřbitova. Parčík před kostelem byl již shrabán na podzim.

Historie řk. farnosti Velké Poříčí

Připravuje se vydání historického přehledu života řk. farnosti Velké Poříčí. Přehled začíná rokem 1900 a končí současností. Každý, kdo by chtěl přispět vzpomínkami, zapůjčením dokumentů, fotografií, je vřele vítán. Dokumenty a fotografie po oskenování v pořádku vrátíme. O příspěvcích informujte Antonína Šimka, správce stránek.
Foto pohřbu procházejícím náměstím r. 1924

zpět menu