3. Pastorační rada farnosti (Prf)

30.4.2006 - 30.4.2010
Na posledním setkání 2. PRF - dne 15.1.2006 bylo členy navrhováno několik způsobů volby nové rady: dvoukolové volby, jednokolové volby a individuální přihlášky do PRF. P. Jirásek zvolil poslední způsob s tím, pokud se přihlásí více lidí než 20, proběhnou volby z přihlášených. Tento postup byl v kostele ohlášen a farníci se mohli zapisovat do formuláře v kostele až do 12.3. Přihlásilo se 12 farníků, kteří se stali automaticky členy 3. PRF. Při nedělní mši svaté 30.4.2006 složili slib do rukou P. Jiráska. Dle slov P. Jiráska, PRF se může kdykoli rozšířit o další zájemce.
3. Pastorační rada farnosti Velké Poříčí
zleva, zadní řada: Stanislav Kaválek, MUDr. Jan Král, Ing. Antonín Šimek, Jan Matoušek, Tomáš Tér, Pavel Šimek
zleva, přední řada: Ing. Antonín Krmaš, P. Jaroslav Jirásek, Václav Cvejn, Milan Domek, Jaroslav Pacner
chybí: Jiří Linhart, Jan Král junior
foto 30.4.2006
Zápisy ze setkání:
2006 2007 2008 2009 do 20.6.2010
 celkem 8 setkání    1/2007     6/2007
   2/2007     7/2007
   3/2007     8/2007
   4/2007     9/2007
   5/2007    10/2007
  1,2/2008
   3/2008
   4/2008
   5/2008
  celkem 6 setkání
 celkem 6 setkání   celkem 4 setkání
Za toto období se farníkům za vedení rady podařilo:

2006
- na kůru byla instalována zábradlí u oken, zábradlí vyrobil pan Němeček z V. Dřevíče dle návrhu A. Šimka
- na kůru byly instalovány věšáky pro kabáty zpěváků
- oprava venkovního schodiště před kostelem panem Roubalem z V. Poříčí
- hrabání listí v parčíku - 15 farníků
- osekání cementového pásu fasády kolem celého kostela, k zamezení vzlínání vlhkosti
- Setkání rodáků a 6. farní den - společná akce Obce a farnosti - 2.9.
- dušičková pobožnost na hřbitově
- rorátní mše sv. 16.12.
- 9. živý betlém v parčíku u kostela - 26.12. - 2. představení, hraje 42 herců a 9 zvířat

2007
- probíhají výběrová řízení na fasádu kostela, oplechování, izolace proti vlhkosti, konzultant Ing. Tuček z Č. Kostelce
- opravu hrobu a pomníku P. Pavlíka provedl pan Roubal
- 7. farní den - 18.8. - rytmická mše. sv. - P. Jirásek a P. Kejdana, přednáška P. Kejdana, soutěže pro děti, kapela ROOTS, táborák, promítání Annapurny v Himalájích - P. Jirásek
- z části výnosu tříkrálové sbírky zakoupeny 3 soupravy skládacích laviček s stolků
- sochy a podstavce před kostelem jsou opraveny p. Roubíčkem
- dušičková pobožnost na hřbitově
- generální vizitace biskupem Dominikem Dukou - 21.11.
- promítnutí filmu o Bangladéši s přednáškou P. Ing. Jiřího Šlégra, národního ředitele PMD - 24.11.
- 10. živý betlém v parčíku u kostela - 26.12. - 2. představení, hraje 35 herců a 8 zvířat

2008
- pokračují výběrová řízení na fasádu kostela, oplechování, izolace proti vlhkosti
- lidové misie redemptoristů P. Šindeláře a P. Wascinského - 2.-10.2.
- na fasádu, oplechování a podřezání vybrána firma Monta z V. Poříčí
- přípravy na biřmování v Hronově 5.10.
- brigáda na odstěhování tašek
- podřezání kostela
- provedení fasády, oplechování firmou Monta, hromosvodů firmou Beran z Rychnova/Kn.
- opálení a natření venkovních oken kostela farníky
- rorátní mše svatá
- 1. vánoční setkání - 26.12. - putování za poříčskými křížky, promítání živých betlémů, kvíz

2009
- splácení půjček na fasádu kostela
- židovská velikonoční večeře na faře V.P. - 8.4.
- soutěž poznávání rostlin v hasičské zbrojnici - 28. a 29.5.
- 8. farní den - 29.8. - rytmická mše. sv. - P. Jirásek a P. Kejdana, přednáška P. Kejdana, soutěže pro děti, přednáška MUDr. Veselý, promítání z Mexika - P. Jirásek
- dušičková pobožnost na hřbitově
- rorátní mše svatá - 12.12.
- 2. vánoční setkání - 26.12. - putování za poříčskými křížky, promítání živého betlému z Medžugorje, kvíz, adorace


zpět menu


.