2006 - přehled

zpět menu
Novinky jsou řazeny od aktuálních ke starším po celý letošní rok. Po uplynutí roku se přesunou do záložky život farnosti.

Živý betlém - úterý 26. prosince

Narození Ježíše si připomeneme hrou Živý betlém. V parčíku u kostela vystoupí již po deváté na 40 herců z řad mládeže a dětí a zahrají si i zvířata. Odpolední vystoupení začíná v 15.00 hod. podvečerní v 16.30 hod. Srdečně vás zveme.

Půlnoční mše svatá - neděle 24. prosince

Půlnoční mše svatá se bude ve Velkém Poříčí sloužit od 22. hodin.

Rorátní mše svatá - sobota 16. prosince

svítící lucerničky
V sobotu 16. prosince v 7 hodin ráno bude ve V. Poříčí sloužena rorátní mše svatá. Je vhodné přinést si rozžaté lucerničky. Mše svatá začíná potmě jen při světle těchto lucerniček, které se položí před obětní stůl. V kostele se rozsvítí světlo až před prvním čtením. Význam této symboliky i význam slova roráty nechávám na vašem hledání.

Setkání Pastorační rady farnosti - 19.11.2006

V neděli se uskutečnilo osmé setkání PRF, letos poslední. Na radu přichází asi 10 členů, nyní i 2 hosté. Řeší se problematika kolem kostela, fary, hřbitova, akcí farnosti, vztahu ke KDÚ-ČSL, pěveckého sborečku atd. K zajištění jednotlivých úkolů se hlásí členové rady. Setkání se pravidelně účastní P. Jaroslav Jirásek. Vážím si toho, že vztah mezi duchovním a laiky v radě je rovnocenný, bratrský a otevřeně lze diskutovat o čemkoli. Z každého setkání se pořizuje zápis. Zápis slouží k připomenutí úkolů, ke kterým jsme se zavázali, informuje farnost o dění a možná jednou poslouží jako podklad pro kroniku.
hořící svíčka                 

Slavnost Všech svatých a Dušičky - 1.11. a 2.11.

Po oba dny je možno navštívit kostel od 16 do 20 hodin a pomodlit se před vystavenou Eucharistií. Ve středu 1.11. je zde pravidelná mše svatá od 17.30 do 18.00 a po ní se uskuteční pobožnost na hřbitově. Na pobožnost je vhodné si přinést svíčky.

Fotografie z Babího léta u kostela - sobota 2. září 2006

V kostele si můžete objednat fotografie z Babího léta u kostela - 6. farního dne. Fotografie jsou vystaveny od 22.9. do 8.10. včetně. Objednávat si je můžete o nedělích od 8.30 do 11.00 a o středách od 17.00 do 18.00 hod. Fotografie jsou formátu 9x13 cm, lesklé, cena 5,-Kč/kus. Prodej objednaných fotografií 15.10. v 11.00 v kostele. Některé fotografie a videa jsou v záložce farní den. Z farního dne si můžete objednat film na DVD - 43 minut za 100 Kč + poštovné.

Připravujeme Babí léto u kostela - sobota 2. září 2006

Na sobotu 2.9. připravuje PRF Babí léto u kostela - 6. farní den a Obecní úřad s hasiči připravuje program Setkání s rodáky. Obě akce se společně koordinují.
Babí léto bude probíhat v parčíku u kostela, v případě nepřízně počasí ve vojenském stanu. Pastorační rada zve na tyto akce všechny zájemce. Přijeďte se do Velkého Poříčí pobavit , poučit se, odpočínout si a zazpívat si.

Program v záložce farní den.
Pozvánka na 2. září do V. Poříčí


Rekonstrukce schodiště před kostelem a sákristií

Pan Roubal z V. Poříčí provedl rekonstrukci schodiště před kostelem a sákristií. Schody byly podbetonovány a chybějící rohy doplněny umělým pískovcem. Náklad rekonstrukce činí 32 tisíc Kč.

Brigáda na uvolnění prostoru za kněžištěm - 24.6.2006

V sobotu 24.6.2006 od 8 hodin se uskuteční brigáda na uvolnění prostoru za kněžištěm kostela. Budou se stěhovat kulisy živého betlému a přerovnávat tašky. Prostor je potřebný k budoucímu osekání nevhodné cementové malty na kněžišti. Zveme muže na tuto brigádu.
Brigády se účastnilo 5 farníků za pěkného slunečného počasí.


Výuka náboženství 2. stupně ZŠ Výuka náboženství 2. stupně ZŠ
Třída náboženství 2.stupně před farou ve Velkém Poříčí. Foto dne 12.6.2006 v 15.15 hod.

Brigáda na osekání omítky - 3.6.2006

V sobotu 3.6.2006 se konala brigáda na osekání části venkovní omítky kostela. Osekávaná část byla zhotovena z nevhodné cementové malty a zeď tak nemohla dýchat, odpařovat vlhkost. Již loni byla venkovní omitka osekána kolem celého kostela v šíři 30 cm, aby se tak zabránilo vzlínání vlhkosti omítkou. Nyní se pokročilo v odstanění zbývající nevhodné omítky. Osekání uvedené omítky je přípravou k budoucí nové fasádě kostela. Brigády se zúčastnili 3 farníci.

Rytmická mše svatá - 28.5.2006

Každou poslední neděli v měsíci doprovází mši svatou místní rytmický sboreček. Sboreček vede paní Hana Térová. Zpívají se převážně písně z Hosany a děti se již pěkně sezpívaly.

Hudební doprovod sborečku na kůru, při mši svaté.
Sboreček při mši svaté
Sboreček při mši svaté
Zpěv žalmů
Sboreček při mši svaté
Část sborečku po mši svaté


Výlet do Rokole na kolech - 23.5.2006

V úterý 23.5. navštívili mladí poutní místo Rokole. Vyjížděli na kolách z Hronova, další se přidali v 16 hodin ve V. Poříčí, další v Náchodě. Vedl je P. Jaroslav Jirásek. Jelo se přes Náchod bražec - Peklo - po červené do Rokole. Vrátili se po 20. hodině a ujeli 50 km.

Letecký pohled na rokolský kostel a domek sester. Kaplička je ukrytá pod stromy.
Rokole - Schönstattská kaplička a provinční dům sester


Pouť do Vambeřic na kolech - 6.5.2006

V sobotu 6.5. se vydalo asi 25 mladých s P. Jaroslavem Jiráskem na cyklistickou pouť do polských Vambeřic. Vyjíždělo se od hronovského kostela po bohoslužbě slova v 11.15 hod., hranice do Polska přejeli v Machovské Lhotě. Po zajímavém přejezdu Stolových hor dorazili po 16. hodině do Vambeřic. Společně s poutníky z Police/Met. slavili v bazilice od 17. hod. mše sv. Poličtí putovali pěšky, nazpět autobusem. Pořičtí a hronovští na kolech se vrátili před setměním, někteří přes přechod Machovská Lhota, jiní přes Božanov.

Sraz před hronovským kostelem
To je hrozný kopec - Toník Šimek
Trochu se osvěžíme - Tomáš Tér a Jirka Novák
Šlapeme a šlapeme
Odpočinek na kopci
Přijíždí P. Jirásek
Ve stoupáních se peleton se trochu roztrhal
Společný snímek u vodopádů
Barokní kostel Navštívení P. Marie ve Vambeřicích, povýšený r.1936 na baziliku minor
Vambeřice jsou často nazývány Dolnoslezským Jeruzalémem. V pozadí stolová hora Ostaš v Čechách.
Něco posvačíme
Slunce zapadá, musíme přišlápnout, abychom přijeli za světla


Skautská mše svatá - 3.5.2006

Ve středu 3.5. v 17.30 hod. byla ve V. Poříčí sloužena skautská mše svatá.

Začátek mše svaté
Pěknou promluvu má bratr  Maršík - Medvěd
Přímluvy předčítá bratr Šimek - Bobr


Složení slibu 3. Pastorační rady farnosti - 30.4.2006

3. pastorační rada farnosti Velké Poříčí po složení slibu

Podrobněji v záložce Rady farnosti.


Setkání Pastorační rady - 23.4.2006

Program PRF - 18 hod. - fara V. Poříčí:
    - zhotovení zábradlí k oknům na kůru
    - odvodnění základů kostela
    - obnova schodiště u kostela
    - příprava farního dne 2.9.2006
    - další aktuální potřeby

Jarní brigáda - 22.4.2006

Každý se snažil jak uměl Hrabání je nekonečné Ještě okopeme buksus
V sobotu se uskutečnil jarní úklid parčíku u kostela. Ořezané větve stromů se soustředily na hromady, listí se shrabalo a naložilo na vlek, zametla se příjezdová cesta ke kostelu a hřbitovu. Na kůru byl přišroubován nový věšák na kabáty pěveckého sboru. Pracovalo se za krásného slunečného počasí od 9 do 11 hodin a zúčastnilo se 15 farníků.

Promítání na faře

neděle 26.3. - 18.00 hod - Život Ježíše Krista
neděle 2.4. - 18.00 hod - Umučení Ježíše Krista

3. Pastorační rada farnosti

Z několika navrhovaných možností ustanovení nové Pastorační rady farnosti, zvolil P. Jirásek následující postup. Farníci jím byli vyzváni, aby ti, kteří chtějí pracovat v PRF se zapsali do formuláře, který byl k dispozici v kostele. Pokud by počet zapsaných přesáhl 20, uskutečnily by se volby z přihlášených. Protože přihlášených je méně než 20, každý přihlášený se stává členem PRF. P. Jirásek některé jmenoval, některé ještě přímo osloví. První setkání nové rady se uskutečnilo 19.3. na faře V. Poříčí.

Tabulka sbírek v okolí

                                        Nová Pastorační rada farnosti - 12.3.2006

Zájemci o práci v nově se tvořící Pastorační radě farnosti Velké Poříčí se mohou zapsat do formuláře v kostele. Možnost zapsání trvá do 12.3.2006. Funkční období PRF je 4 roky. Členem PRF může být každý věřící stařší 15 let, bydlící na území Velkého Poříčí, Malého Poříčí a Malé Čermné. Členství přináší vedle rozhodovací funkce především práci, bez finančních odměn. Členství v PRF je třeba brát jako službu farnosti, věřícím i nevěřícím.

Setkání mládeže - 8.2.2006

Ve středu 25.1. se uskutečnilo 1. setkání mládeže s P. Jiráskem na faře ve V. Poříčí. Další se bude konat ve středu 8.2. od 18 hodin na zdejší faře. Mládež srdečně zveme.

Rytmická mše svatá - 29.1.2006

V neděli 29.1. se uskutečnila 1. rytmická mše svatá nového dětského pěveckého sboru. Rytmické mše svaté se budou konat každou poslední neděli v měsíci. Sborečku přejeme hodně radosti ze zpěvu.

Setkání Pastorační rady farnosti - 15.1.2006

Setkání Pastorační rady farnosti se uskuteční v neděli 15.1.2006 v 17.00 hodin na zdejší faře.
Posledním setkáním PRF končí svou činnost, protože ji skončilo volební období. Způsob tvorby nové PRF oznámí P. Jirásek při nedělních mší sv.

Tříkrálová sbírka 2006 - 7.1.2006

V sobotu 7.1. navštíví skupinky tří králů vaše domácnosti s pokladničkami, do kterých můžete finančně přispět. Sbírku pořádá Česká katolická charita.
Koledníci s doprovodem
Skupinka koledníků, při tříkrálové sbírce ve Velkém Poříčí dne 7.1.2006.
Zleva: Alice Krmašová, Kuba Král, Šimon Král a Tomáš Král


koledníci,
doprovod
navštívený obvod vybraná částka Kč
Kuba Král
Šimon Král
Tomáš Král
Alice Krmašová
Dolejšák: Náchodská,
Poříčská
5917,-
Hana Rottová
S. Fuchsová
L. Wintrová
Pavel Šplouchal
uličky za náměstím,
Oregon
5595,5
Anička Térová
Hana Térová
Pepíček Tér
Tomáš Tér
Antonín Šimek jun.
náměstí, K letišti, Kostelní,
Farní, Školní, Družstevní
4844,-
Jana Listoňová
Zuzka Hanzlová
Honza Hanzl
Ing. Marie Kebortová
Žďárecká, Na Kopci 4841,-
Míra Málek
Martin Málek
Pavel Pacner
Věra Šimková
Hornické, Tosácké, Na Žabáku,
sídliště u Rubeny
4793,-
Tomáš Marek
Kuba Marek
Marek Gubani
Mgr. Josef Maršík
Na Škvárovně, uličky u řeky 4685,-
  celkem 30675,-
  V Hronově a Zbečníku koledovali ještě poříčské děti Péťa Pacner, Jirka Pacner, Kuba Vik, Maruška Šimková doprovázené Marií Hajnou a Janem Matouškem.
Využití sbírky   národní a zahraniční humanitární pomoc 35%
  projekt Sv. Anna - domov pro matky s dětmi, projekt Dům na půli cesty,
  ošetřovatelská a pečovatelská služba v Náchodě
42%
  pomoc starým a nemocným, na aktivity pro děti a mládež a podporu rodin
   ve Velkém Poříčí
23%


Objednávání foto, videa a DVD z živého betlému

V kostele si můžete objednat fotografie, videokazetu, DVD z 8. živého betlému,
            hraného 26.12.2005 ve Velkém Poříčí.
Období objednávání: 8.1.2006 - 22.1.2006
Doba objednávání: neděle 8.30 - 11.00 hod, středy 16.30 - 18.00 hod
Fotografie:
výběr z cca 100 kusů, zhotovovaný formát 9x13 cm, lesklý, cena 3 Kč/kus, fotografoval Jiří Linhart
Vyzvenutí fotografií: 29.1.2006 - 11.00 v kostele
Videokazeta, DVD:
film z odpoledního představení cca 1 hod, cena 300 Kč/kus, kamera a střih Miroslav Trudič
Vyzvednutí videokazety, DVD:
únor 2006, pro avizo je dobré do objednávky uvést kontaktní telefon, e-mail
Svatá rodina
Svatá rodina před stájí, při závěrečném představování dne 26.12.2005.
Panna Maria - Věra Faltová, Ježíšek - Anežka Térova a Josef - Antonín Krmaš


zpět menu