Přehled 2007

zpět menu
Novinky jsou řazeny od aktuálních ke starším po celý letošní rok. Po uplynutí roku se přesunou do záložky život farnosti.

živý betlém r. 2006

10. živý betlém - 26.12.

V parčíku u kostela si při hře živého betlému přiblížíme narození Ježíše Krista. Hra se letos bude hrát po desáté. Vystoupí 40 herců z místních dětí a mládeže. Někteří herci hráli ve všech ročnících. Zahrají si i zvířata. Koledami doprovází místní rytmický sbor. V kostele je možno si prohlédnout vyřezávaný betlém. V průběhu ledna si lze v kostele objednat fotografie z vystaveného panelu, videokazetu či DVD.
Odpolední představení: 15.00 hod.,
podvečerní představení: 16.30 hod.
Bethlehem - místo narození Ježíše Krista

Půlnoční mše svatá - 24.12.

Na Štědrý den bude sloužena ve zdejším chrámě půlnoční mše svatá.
Začátek: 22.00 hod.
lucerna

Rorátní mše svatá pro děti - 15.12.

V sobotu 15.12. bude sloužena dětská rorátní mše svatá při světle lucerniček, lampiónků a svíček. Pokud bude příznivé počasí, doporučujeme účastníkům jít s rozsvícenou lucerničkou již z domova. Podle tradice rorátní mše svatá začíná před východem slunce.
Začátek: ráno 6.30 hod.
logo PMD

Jak pomoci nejpotřebnějším


Misijní beseda nejen o Bangladéši,
spojená s promítáním filmů

Jak pomoci nejpotřebnějším


přednáší P. Mgr. Ing. Jiří Šlégr,
národní ředitel Papežského misijního díla

Velké Poříčí - kostel - 24.11.2007
od 17. hod mše sv., následuje besedaP. Jiří Šlégr


Promítání z treku kolem Annapuren v Himalájích

Zveme Vás na 3. pokračování promítání fotografií z treku kolem Annapuren. Vysokohorská tůra se uskutečnila letos po velikonocích. Účastnil se jí i P. Jaroslav Jirásek, který nás bude promítáním provázet. Promítání se uskuteční v pátek 23. listopadu v 17.45 hod. v hronovském katolickém kostele.
Večeře v Ngawalu, Nepál
Večeře v Ngawalu, Nepál
hořící svíčka                 

Slavnost Všech svatých a Dušičky - 1.11. a 2.11.
          Modlitby za zemřelé na hřbitově - 31.10.

Po oba dny je možno navštívit kostel od 16 do 19 hodin a pomodlit se před vystavenou Eucharistií. Ve středu 31.10. je zde pravidelná mše svatá od 17.30 do 18.00 a po ní se uskuteční pobožnost na hřbitově. Na pobožnost je vhodné si přinést svíčky či lucerničky.


Promítání z treku kolem Annapuren v Himalájích

Zveme Vás na pokračování promítání fotografií z treku kolem Annapuren, které začalo na farním dnu ve V. Poříčí a nyní navazuje v hronovském kostele. Vysokohorská tůra se uskutečnila letos po velikonocích. Účastnil se jí i P. Jaroslav Jirásek, který nás bude promítáním provázet. Zveme Vás na promítání
                            v pátek 26. října v 17.45 hod.do hronovského katolic. kostela.
V průsmyku Thorong-La
V průsmyku Thorong-La, Nepál


Objednávání fota a audia ze 7. farního dne

V kostele je vystaveno 45 ks fotografií, podle kterých si je můžete objednat, dále si lze objednat CD s audio nahrávkami přednášek P. Pavla Kejdany a P. Filipa Janáka, CD se 150 foto z farního dne.
Období objednávání: 2.9.2007 - 16.9.2007
Doba objednávání: neděle 8.30 - 11.00 hod, středy 16.30 - 18.00 hod
Fotografie: zhotovovaný formát 9x13 cm, lesklý, cena 4,50 Kč/kus, fotografoval Petr Šimek
CD: cena 20,- Kč
Vyzvenutí fotografií, CD: 23.9.2007 - 11.00 v kostele

7. farní den - 18.8.2007

Annapurna
Annapurna fotografovaná z Ghorepani, Nepál
SRDEČNĚ ZVEME NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOST
NA PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ, ODPOČINEK A POBAVENÍ

BABÍ LÉTO U KOSTELA
7. FARNÍ DEN

SOBOTA 18. SRPNA 2007 - 14.00 HOD.
PARČÍK U KOSTELA VELKÉ POŘÍČÍ
PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ - VOJENSKÝ STAN

PROGRAM:

1) - 14. hod. mše svatá v parčíku - P. Filip Janák, P. Pavel Antonín Kejdana, OFM, P. Jaroslav Jirásek
2) - 15. hod. přednáška P. Pavla Antonína Kejdany, OFM - Liberec
3) - 15.45 hod. přednáška novokněze P. Filipa Janáka - Pardubice
4) - 15. hod. zahájení her pro děti
5) - 16.30 hod. hraje country kapela ROOTS pod vedením Ing. Karla Martince
6) - 19. hod. skautský táborák, doprovází country kapela ROOTS
7) - 20. hod. promítání z letošního treku kolem Annapuren v Himalájích - vypráví P. Jaroslav Jirásek

občerstvení 14 - 22. hod: pečené maso, uzenina, nápoje, káva, čaj, sušenky, pečivo

Pořádá farnost Velké Poříčí


Velikonoční večeře na hronovské faře - 30.3.2007

4 poháry vína Jíme nekvašené chleby
V průběhu židovské velikonoční večeře se pijí 4 poháry vína - Tóra uvádí 4 stupně osvobození z otroctví: vyvedl jsem vás, zachránil ze služby, vykoupil a vzal si vás za národ. Jíme nekvašené chleby tzv. macesy. Macesy připomínají odchod z Egypta, který se udál v takovém spěchu, že nebyl ani čas nechat těsto vykynout.
hořké byliny Vejce
Maror - hořké byliny, symbol těžkostí egyptského otroctví a faraonových nařízení zabíjet židovské novorozence. Vařené vejce - tradiční smuteční jídlo, připomíná zničený chrám.
charoset Jíme nekvašené chleby
Charoset - sladká hmota z jablek, oříšků, datlí, skořice a červeného vína na znamení malty, se kterou byli židovští otroci nuceni pracovat, a krve, která byla v Egyptě prolita. Večeři objasňuje doprovodné slovo P. Jaroslava Jiráska (za beránkem) a paní Marie Hajné (vlevo).
Hostina Hostina
Celkový pohled na velikonoční hostinu.

Tříkrálová sbírka 2007 - 6.1.2007

koledníci,
doprovod
navštívený obvod vybraná částka Kč
Kuba Král
Šimon Král
Tomáš Král
Alice Krmašová
Dolejšák: Náchodská,
Poříčská
3935,-
Hana Rottová
S. Fuchsová
L. Wintrová
Jana Térová
uličky za náměstím,
Oregon
5345,-
Anička Térová
Pepíček Tér
Jana Juráková
Antonín Šimek jun.
náměstí, K letišti, Kostelní,
Farní, Školní, Družstevní
6294,-
Romanka Hanzlová
Zuzka Hanzlová
Honza Hanzl
Ing. Marie Kebortová
Žďárecká, Na Kopci 5322,50
Míra Málek
Martin Málek
Pavel Pacner
Věra Šimková
Hornické, Tosácké, Na Žabáku,
sídliště u Rubeny
5507,-
Tomáš Marek
Kuba Marek
Marek Gubani
Mgr. Josef Maršík
Na Škvárovně, uličky u řeky 3044,-
  celkem 29447,50
  V Hronově a Zbečníku koledovali ještě poříčské děti Péťa Pacner, Jirka Pacner, Kuba Vik, Maruška Šimková doprovázené Marií Hajnou a Janem Matouškem.
Využití sbírky   národní a zahraniční humanitární pomoc 35%
  projekt Sv. Anna - domov pro matky s dětmi, projekt Dům na půli cesty,
  ošetřovatelská a pečovatelská služba v Náchodě
42%
  pomoc starým a nemocným, na aktivity pro děti a mládež a podporu rodin
   ve Velkém Poříčí
23%


Objednávání foto, videa a DVD z živého betlému

V kostele si můžete objednat fotografie, videokazetu, DVD z 9. živého betlému,
            hraného 26.12.2006 ve Velkém Poříčí.
Období objednávání: 7.1.2007 - 21.1.2007
Doba objednávání: neděle 8.30 - 11.00 hod, středy 16.30 - 18.00 hod
Fotografie:
výběr z cca 100 kusů, zhotovovaný formát 9x13 cm, lesklý, cena 3,50 Kč/kus, fotografoval Jiří Linhart
Vyzvenutí fotografií: 28.1.2007 - 11.00 v kostele
Videokazeta, DVD:
film z odpoledního představení cca 1 hod, cena 300 Kč/kus,
kamera a střih Miroslav Trudič, Karolína Trudičová
Vyzvednutí videokazety, DVD:
konec ledna 2007, pro avizo je dobré do objednávky uvést kontaktní telefon nebo e-mail
Svatá rodina
Svatá rodina dne 26.12.2006.
Panna Maria - Věra Faltová, Ježíšek - Matěj Doležal a Josef - Antonín Krmaš


zpět menu