Přehled 2008

zpět menu
Novinky jsou řazeny od aktuálních ke starším po celý letošní rok.
Po uplynutí roku se přesunou do záložky život farnosti.

Vánoční setkání - 26.12.

Putování za poříčskými křížky

Skupinky u kříže Na Kopci u Hejnů

Promítání živých betlémů v kostele

Setkání na faře

Srdečně Vás zveme
na vánoční setkání
v pátek 26.12.2008
do Velkého Poříčí   
Program:

1) 14.00 - putování dětí za poříčskými křížky
     ( start na faře, každý účastník obdrží mapku s trasou procházky, v cíli na faře malé občerstvení)

2) 15.30 - kostel
    promítnutí filmu z 1. živého betlému ve V. Poříčí r. 1998 - (25 minut)
    zpěv koled v podání rytmického sboru
    promítnutí filmu z 10. živého betlému ve V. Poříčí r. 2007 - (47 minut)

3) 17.30 - fara
    setkání s občerstvením pro herce a pořadatele živých betlémů
    vánoční kvíz


Půlnoční mše svatá - 24.12.

Na Štědrý den bude sloužena ve zdejším chrámě půlnoční mše svatá. Začátek: 22.00 hod.

Vánoční koncert - 21.12.

Na vánočním koncertě ve zdejším kostele vystoupí sbor Dalibor, sbor ZUŠ Hronov a sbor Camerata Praha. Začátek: 15.00 hod.

Rorátní mše svatá pro děti - 13.12.V sobotu 13.12. bude sloužena dětská rorátní mše svatá při světle lucerniček, lampiónků a svíček. Pokud bude příznivé počasí, doporučujeme účastníkům jít s rozsvícenou lucerničkou již z domova. Podle tradice rorátní mše svatá začíná před východem slunce. Začátek: ráno 6.30 hod.
Fotografie z 13.12.2008.
Použití prostředků z tříkrálové sbírky r. 2008

Ve Velkém Poříčí dne 5.1.2008 koledníci vykoledovali 21 174,50 Kč. Vykoledovaný obnos byl předán Farní charitě Náchod. Dne 2.9.2008 bylo Velkému Poříčí zpět předáno 5 571,-Kč. Peníze byly vráceny paní Růžičkové (FCH Náchod) se záměrem, aby tyto prostředky byly použity charitní ošetřovatelskou službou, která poskytuje péči poříčským občanům.
hořící svíčka

Slavnost Všech svatých a Dušičky - 1.11. a 2.11.
    Modlitby za zemřelé na hřbitově - 2.11. - 11:00

O svátcích Všech svatých v sobotu 1.11. a Dušičkách v neděli 2.11. bude ve Velkém Poříčí otevřen kostel od 16. do 19. hodin. Můžete si zde pohovořit s Pánem před vystavenou Eucharistií. Společně jsme se modlili za zemřelé na hřbitově v neděli po mši svaté (viz fotografie níže).


Pouť do Medžugorje - 24.10.2008

Pohled z Križevace
Pohled z kopce Križevac na vesnici Medžugorje

Zástupci poříčské a hronovské farnosti se s P. Jaroslavem Jiráskem vydávají na pouť do Medžugorje. Odjíždí v pátek 24.10. s cestovní kanceláří Vérité a vrátí se za týden. V Medžudorje (stát Bosna-Hercegovina) se zjevuje Panna Maria 6 lidem od roku 1981. S těmito lidmi (označovanými jako vizionáři) Panna Maria hovoří, předává jejich prostřednictvím vzkazy lidem. Bližší informace o Medžugorje např. na http://www.verite.cz/.Udílení biřmování v Hronově - 5.10.2008

Josef Kajnek Udílení biřmování
Světicí biskup Josef Kajnek vztahuje ruce nad 33 biřmovaných.

"Přijmi pečeť daru Ducha svatého"Kostel ve Velkém Poříčí v novém kabátě - foto dne 19.10.2008

Kostel s novou fasádou Kostel s novou fasádou

Kolik nás fasáda stojí?

Náklady Cena Kč s DPH Poznámka
Smlouva s firmou Delta 1 270 981,- izolace proti vlhkosti, oplechování, fasáda
Dodatek smlouvy s firmou Delta 217 062,- plechování střechy kněžiště a sákristie
Oprava hromosvodů 23 562,- Firma: Stavitelství Beran a synové
Zhotovení a montáž stříšek 21 544,- Nad dveřmi sákristie a mezi pilíři kněžiště
Doprava soch a pomocné práce 22 574,- Firma: Stavitelství Henryk Donaj
Náklady celkem 1 555 723,-  
Přijaté faktury Na částku Kč s DPH Stav
Faktura izolace 195 744,- zaplaceno 21.4.2008
Faktura omítky 780 419,- zaplaceno 24.7.2008
Faktura lešení 104 429,- zaplaceno 15.10.2008
Faktura lešení, nátěry 190 388,- splatnost 5.11.2008
Faktura plechování kněžiště, sákristie 217 062,- splatnost 31.12.2008
Doprava soch a pomocné práce 22 574,- splatnost 31.12.2008
Zhotovení a montáž stříšek 21 544,- splatnost 13.1.2009
Sponzoři Částka Kč Poznámka
Městys Velké Poříčí 500 000,-  
Wikov Hronov 50 000,-  
Královéhradecké biskupství 50 000,-  
Dědictví p. Kolety 32 000,-  
Saar Gummi Červený Kostelec 15 000,-  
kasička na Úřadě městyse V.Poříčí 7 470,- Sbírka ukončena 12.11.2008
Aula Velké Poříčí 7 000,-  
farníci, občané doplatí zbytek Dary a bezúročné půjčky splatné do 2 let

  Akce "Fasáda kostela" byla dokončena 1.8.2008. Farnost děkuje všem sponzorům, občanům a farníkům za libovolný příspěvek. Stále nám ještě chybějí prostředky na zaplacení všech faktur. Na opravy oken a hromosvodů, které provedli farníci zdarma, se můžete podívat dále. Na fotografiích nejsou zachyceni všichni brigádníci.
 
Václav Cvejn Skupinka natěračů
Václav Cvejn - organizátor obnovy oken
každé okno je zbaveno staré barvy, 9x ošetřeno napouštěcí lazurou, vytmeleno a 3x natřeno vrchní lazurou


Skupinka natěračů, tmeličů a myčů oken

Alice Krmašová Antonín Krmaš
Alice Krmašová

Antonín Krmaš

Toník Krmaš Jan Falta
Toník Krmaš

Jan Falta

Toník Falta Jan Falta
Toník Falta

Jan Falta

slečna Šplouchalová Pavel Šplouchal
slečna Šplouchalová

Pavel Šplouchal

Milan Domek Milan Ansorge
Milan Domek

Milan Ansorge - vyměňuje všechna prasklá skla v oknech

Hana Hofmanová Jaromír Pacner
Hana Hofmanová

Hana Hofmanová a Jaromír Pacner doporučují značku Cif

Pavel Šimek Věra Šimková
Pavel Šimek

Věra Šimková - okna se dobře myjí ředidlem 6000

Jan Matoušek Mirek Vítek
Hana Hofmanová a Jan Matoušek

Mirek Vítek - restaurátor oken ve věži

Pepík Tér P. Milan Beran
Pepík Tér - obnova hromosvodů

P. Milan Beran z Rychnova/Kn. - šéf obnovy hromosvodů a Tomáš Tér

Klempíř Klempíř
Klempíři zhotovují kvalitní plechování

Klempíři zhotovují kvalitní plechování

Malíř Malíř
Dokončení fasády provádějí malíři

Dokončení fasády provádějí malíři

Kontrolní den Kontrolní den
Pastorační rada farnosti se schází na kontrolním dnu se zástupcem realizační firmy p. Aloisem Hejnou
zleva: Tomáš Tér, Stanislav Kaválek, Alois Hejna, Antonín Šimek, Milan Domek, Václav Cvejn, P. Jaroslav Jirásek


Tamhle je ještě potřeba něco vyřešit

Kontrolní den Okno
Hlava mě z fasády takhle narostla, říká Alois Hejna

Natřené okno na věži

Okno Pohled na věž
Nově natřená okna

Pohled na dokončenou věž

Pohled z věže na Poříčí
Pohled z věže kostela na Velké Poříčí

Pohled z věže na Poříčí
Pohled z věže kostela na Velké PoříčíLešení již stojí Lešení již stojí
Lešení na opravu fasády již stojí a zedníci započali s opravou. Fotografováno 10.6.2008.


Stará fasáda
Stará fasáda kostela


Prosba o příspěvek

Podříznutí kostela, oplechování a fasáda kostela 2008

Na základě výběrového řízení farnost zadala podříznutí kostela, oplechování a fasádu místní firmě Delta. Mezi farností a firmou Delta byla podepsána smlouva. Všechny práce mají být provedeny letos a celkové náklady dosáhnou 1,27 milionu korun. Pro farnost je to velká akce. Prosíme proto o jakýkoli příspěvek na tento účel. Děkujeme.

č. účtu: 1181647309/0800, ČS, a.s.
Chce-li zaslat potvrzení o daru, prosíme kontaktujte nás.
tel.: 491 483 321, 737 755 480    e-mail: j.jirasek@centrum.cz

Podřezávaní kostela má začít 15. března. Je vyhlášena
brigáda na sobotu 8.3. od 9 hodin, při které se budou přemísťovat tašky za sákristií,
které by podřezávání překážely. Brigáda je určena pro muže. Vezměte si sebou pracovní rukavice.

Brigáda na přerovnání tašek
Brigády se zúčastnilo celkem 11 lidí a 1 pes
Objednávání foto, CD, videa a DVD z živého betlému

V kostele si můžete objednat fotografie, CD s fotografiemi, videokazetu - VHS, DVD z 10. živého betlému, hraného 26.12.2007 ve Velkém Poříčí.
Období objednávání: 13.1.2008 - 27.1.2008
Doba objednávání: neděle 8.30 - 11.00 hod, středy 16.30 - 18.00 hod
Fotografie:
výběr z 28 kusů vystavených na nástěnce, zhotovovaný formát 9x13 cm, lesklý, cena 5 Kč/kus, fotografoval Jiří Linhart
Fotografie na CD:
229 fotografií z obou představení. CD k zapůjčení na týden u Ant. Šimka v neděli v kostele, nebo si CD objednat za 20 Kč. Fotografoval Jiří Linhart.
Videokazeta, DVD:
film z generálky, odpoledního představení a občerstvení na faře 1,2 hod, cena 300 Kč/kus, kamera a střih Miroslav Trudič. Lze objednat i e-mailem, cena se zvýší o poštovné.
Vyzvednutí videokazety, DVD, CD, fotografií:
3.2.2008 - 11.00 v kostele, pro nepředvídané události je dobré do objednávky uvést kontaktní telefon nebo e-mail.
Život v Betlémě
Život v Betlémě. Řemesla se provozují na ulici před příbytky.
Zleva: kovář, pekařka, rabín, žena v domacnosti.


Tříkrálová sbírka 2008 - 5.1.2008

Tři králové
5.1.2008 - 11:41 u nás zaklepaly tyto kolednice -
zleva: Julie Červená, Romanka Hanzlová, Zuzka Hanzlová a Ing. Marie Kebortová


koledníci,
doprovod
navštívený obvod vybraná částka Kč
Anička Térová
Pepíček Tér
Jana Mrkousová
Věra Šimková
náměstí, K letišti, Kostelní,
Farní, Školní, Družstevní
6264,-
Julie Červená
Zuzka Hanzlová
Romanka Hanzlová
Ing. Marie Kebortová
Žďárecká, Na Kopci 5585,50
Míra Málek
Maruška Šimková
Pavel Pacner
Olin
Pavel Šplouchal
Hornické, Tosácké, Na Žabáku,
sídliště u Rubeny
5840,-
Radka Stolinová
Miluška Krpešová
Pepa Daleký
Mgr. Josef Maršík
Na Škvárovně, uličky u řeky 3485,-
  celkem 21174,50
  V Hronově koledovali ještě poříčské děti Jakub Vik, Zdeněk Bitnar, Jakub Venclík doprovázené Marií Hajnou, Kuba Král, Šimon Král, MUDr. Jan Král a Šimon Marek, Marek Gubáni.
zpět menu