4. Pastorační rada farnosti (PRF)

20.6.2010 - 20.6.2014
Farníci byli knězem vyzváni, aby do urny v kostele navrhli kandidáty do nové PRF. Navrženo bylo 40 kandidátů, z nichž kandidaturu přijalo 13 farníků. Vzhledem k nízkému počtu přijatých kandidatur se vlastní volby nekonaly a všichni, kteří kandidaturu přijali se stávají členy 4. PRF. Dekrety o ustanovení převzali členové 20.6.2010 při nedělní mši svaté.
4. Pastorační rada farnosti Velké Poříčí

zleva, zadní řada: Ing. Antonín Šimek, Antonín Šimek DiS., Jan Král, Pavel Šplouchal, Stanislav Kaválek
zleva, přední řada: Hana Térová st., Jana Térová, P. Mgr. Jaroslav Jirásek, Michal Cvejn, Václav Cvejn, Ing. Antonín Krmaš st.
chybí: Ing. Karel Martinec, Jan Matoušek, Jaromír Pacner, MUDr. Jan Král
foto dne 20.6.2010

Zápisy ze setkání:
od 20.6.2010 2011 2012 2013 do 20.6.2014
 celkem 6 setkání  celkem 9 setkání  celkem 8 setkání  celkem 7 setkání  celkem 3 setkání
Za toto období se farníkům za vedení rady podařilo:

2010
- 10. tříkrálová sbírka
- oplechování portálu kostela
- jednání s charitami a možnosti zřízení charity ve V. Poříčí
- náhrada ukradených měděných dešťových svodů u kostela
- rekonstrukce sociálního zařízení v obřadní síni - realizoval Obecní úřad
- volby nové Pastorační rady farnosti
- po odstěhování nájemniků z fary, rozhodnuto, že fara bude sloužit aktivitám farnosti
- farní den - oslava 100. výročí vysvěcení kostela, vikariátní turnaj ve fotbale
- realizace teplovodního vytápění na plynový kotel pro celou faru
- zřízení herny pro děti na faře - stolní fotbal, stolní tenis, nastěhování nábytku pro terapeutické dílny
- rorátní mše sv. 18.12.


zpět menu


.