Přehled 2010

zpět menu
Novinky jsou řazeny od aktuálních ke starším po celý kalendářní rok.
Po uplynutí roku se přesunou do záložky život farnosti.

Půlnoční mše svatá - 24.12.

Na Štědrý den bude sloužena ve zdejším chrámě půlnoční mše svatá. Začátek: 22.00 hod.

Rorátní mše svatá pro děti - 18.12.V sobotu 18.12. bude sloužena dětská rorátní mše svatá při světle lucerniček, lampiónků a svíček. Pokud bude příznivé počasí, doporučujeme účastníkům jít s rozsvícenou lucerničkou již z domova. Podle tradice rorátní mše svatá začíná před východem slunce. Začátek: ráno 6.30 hod.
Fotografie z 13.12.2008.
Spolčo na faře ve Velkém Poříčí. Foto dne 28.11.2010.


Realizace ústředního vytápění na faře

Brigádami farníků ve dnech 11.-13.11. začala realizace ústředního vytápění na faře. Farníci vysekali vodorovné drážky na teplovodní rozvody a odklidili suť. V pondělí 15.11. započala odbornou realizaci firma Monta, která vyhrála výběrové řízení. Předpokládané dokončení realizace topení je 26.11.2010. Úklidové brigády se plánují od pondělí 29.11. do čtvrtka 2.12. Uklízet se bude celá fara kromě půdy. Prosíme farníky a farnice o pomoc. V budoucnu se uvažuje s postupnou rekonstrukcí fary a celá má sloužit pro nejširší aktivity farnosti.


9. farní den

Záznamy z 9. farního dne budou umístěny:

fotografie - v záložce farní den
audio ze mše sv. - na hlavní straně pod nadpisem video
část videa z celého dne - na hlavní straně pod nadpisem video
celé video na DVD bude možné zakoupit si v kostele

Děkujeme všem, kteří dle svých možností a schopností pomáhali při přípravě, průběhu a úklidu farního dne. Děkujeme i všem návštěvníkům za jejich účast a dary.
Farnost Velké Poříčí si Vás dovoluje pozvat na

VIKARIÁTNÍ FOTBAL

SOBOTA 11. ZÁŘÍ 2010 - 9.30 HOD.

HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU VE VELKÉM POŘÍČÍ
    Fotbalový turnaj je určen především mládeži, nebráníme se ale i týmům zkušených starších hráčů z řad rodičů.: Přijeďte sami nebo s celým týmem, nebráníme se smíšeným ani ryze dívčím. Bude se hrát na hřišti s umělou trávou pod kostelem, předpokládaný začátek 9:30, konec v 13:30.
U kostela možnost menšího občerstvení (např. párky), pití zajištěno.
Možné je přihlásit se dopředu a získat další informace o turnaji na e-mailu: malkovaanna@seznam.cz
Prozatím přihlášené týmy:
Velké Poříčí
Hronov
Červený Kostelec 1
Červený Kostelec 2
Červený Kostelec 3
Náchod
Rychnov/Kněžnou
Termiti Hronov


Výsledky turnaje:
1. Hronov
2. Dřevíč
3. Rychnov/Kněžnou
4. Červený Kostelec
Stavebníci kostela

Stavebníci kaple "Navštívení blahoslavené Panny Marie" za presbytářem

r. 1902
    Schází se dvanácti členné korsorcium, aby založilo spolek pro postavení kaple. Přidruženo je přes 170 členů.
r. 1904 - 1910
    Dne 4.1.1904 se konala valná hromada, v níž je zvoleno předsednictvo. Zakladatelem a prvním předsedou spolku byl pan Antonín Hejzlar, rolník čp.32 ( na kopci), jenž pocházel z Babí a byl starostou obce V. Poříčí (1889 - 1905), p. učitel Jindřich Prajz jednatelem a p. Jan Martinec, rolník a majitel kruhovky, pokladníkem. Zakládá se spolek "Jednota pro postavení chrámu Páně ve Velkém Poříčí/Met.". Tvoří se stanovy spolku. Plány zhotovil arch. a stavitel Bohumil Kubeček z Hronova. Členové činně vypomáhali při pracích a přispívali. Pomáhají i ostatní občané, i ze sousedních obcí i zdáli. Kostel byl po těžkostech, nebylo dosti peněz, dostavěn roku 1910. Od císaře a konsistoře se nic nedostalo.
"V místě je katolický gotický kostel Panny Marie, vystavěný Kostelní jednotou, jejímž předsedou byl Antonín Hejzlar, starosta obce, jednatelem J. Preis a pokladníkem J. Martinec, kteří zvoleni v lednu 1904. Na kostel se sbíraly milodary, konány dobrovolné sbírky peněz i materiálu, mnozí při stavbě i svážení pomáhali zdarma, takže stavba stála 24.000 K. Pozemek darovala obec. Stavební plány zhotovil stavitel J. Ekert, práce rozdělena firmám Ekert, Kubeček a Laboutˇka. Stavělo se od roku 1906 do roku 1910, kdy dokončeno vnitřní zařízení. Na věži je letopočet 1907, ale to byla dokončena jen stavba s úpravou fasády.
    Kostel vysvěcen roku 1910 s povolením konsistoře v Hradci Králové děkanem Peckou v Náchodě a jest vybaven ke konání celoročních bohoslužeb....."
Z kroniky Josefa Lipského r. 1937
více
František Antonín PECKA ( *15. 6. 1841 +8. 6. 1911), od r.1879 náchodský kaplan, 1884-87 zámecký kaplan, 1901 - 1911 děkan v Náchodě- oprava chrámu v Náchodě


Dokument o vysvěcení kostela, podepsán Josef Doubrava - biskup

Léta Páně 1910                    8 měsíce října
jsem já
Josef,
biskup královéhradecký
posvětil tento přenosný oltář podle ritu římského pontifikálu
a v něm jsem uložil ostatky svatých mučedníků
Valera a Gaudiosi
a uzavřel.
razítko                                                     podpis


20. biskup královéhradecký
Josef Doubrava
biskupem 1903 - 1921
světitel ostatků svatých, uložených r. 1910 v oltáři kostela ve Velkém Poříčí


SRDEČNĚ ZVEME NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOST
NA PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ, ODPOČINEK A POBAVENÍ, NA

9. FARNÍ DEN
100. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA


SOBOTA 11. ZÁŘÍ 2010 - 14.00 HOD.

KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE VE VELKÉM POŘÍČÍ
PARČÍK U KOSTELA
PŘI NEPŘÍZNI POČASÍ - VOJENSKÝ STAN

PROGRAM:

1) - 14. hod.      mše svatá v kostele - biskup Josef Kajnek
2) - 15. hod.      koncert ZUŠ Hronov v kostele
3) - 15.30 hod. beseda s biskupem v parčíku /
                          večerníčková procházka pro nejmenší
4) - 16.30 hod. country kapela a občerstvení
5) - 17. hod.      skautský oheň s následným opékáním vuřtů, doprovod country kapela
6) - 19. hod.      promítání P. J. Jiráska o přírodě a poutních místech Francie a Španělska

občerstvení 14 - 22.hod: vepřové na čínský způsob, uzenina, nápoje, káva, čaj, sušenky, pečivo

prodej almanachu: Václav Cvejn - 100 letá historie farnosti Velké Poříčí
prodej knihy: Eva Pumrová - Historie obce Malá Čermná po roce 1850
Pořádá farnost Velké Poříčí


Fotografie farnosti - 20.6.2010


Jméno farníka se vám zobrazí po najetí myši
foto dne 20.6.2010

Fotografie farnosti Velké Poříčí dne 20.6.2010 Ing. Antonín Šimek

Dětský stanový tábor pořádaný Termity

Občanské sdružení Termiti-Hronov také letos připravilo letní dětský tábor, tentokrát v Bohdašíně u Teplic nad Metují v termínu 25.7.-7.8.2010 se základním poplatkem 2000,- Kč. Tábor je určen především pro děti a mládež hronovské a poříčské farnosti a jejich kamarády, aby se všichni lépe poznali a naučili spolupracovat, což je podle našeho názoru pro budoucnost obou farností velice důležité.

Ale především jde samozřejmě o ničím nerušené báječné prázdninové zážitky, k čemuž přispějí zkušení vedoucí, kteří se této činnosti věnují dobrovolně bez nároku na odměnu, a jimi připravený bohatý program. Už zbývá jen několik volných míst, proto neváhejte a přihlaste své děti včas, nejpozději do konce června.

Uvítáme také další zájemce o rozšíření řad oddílu Termitů (cca. 16-20 let) i vedoucích do kuchyně, k přípravě her i k oddílům. Další informace, kontakty a přihlášky naleznete na našich webových stránkách http://termiti.ic.cz/.

Ještě pár volných míst zbývá také na táborový běh rodičů s předškolními dětmi. Ten proběhne ve stejné lokalitě v termínu 18.7.-24.7.2010, cena 700,- dospělý a 600,- dítě. Další informace a kontakty naleznete taktéž na našich stránkách.

Michal MARTIN, předseda sdružení

Fotografie z tábora Termitů 2009


Volby 4. Pastorační rady farnosti Velké Poříčí - květen 2010

3. Pastorační radě farnosti končí 30.4.2010 čtyřleté funkční období. Děkujeme všem členům PRF za dobře vykonanou práci.
Nastává příprava voleb nové PRF. Farníci byli při nedělních mších svatých vyzváni, aby do urny v kostele navrhli kandidáty do Pastorační rady farnosti. Kandidátem může být farník bydlící na území Velkého Poříčí, Malého Poříčí a Malé Čermné a současně být starší 18 let. Navržení kandidáti jsou vypsáni na listině, která je vystavena v kostele na nástěnce. Navržení kandidáti byli v kostele přečteni a vyzváni, aby se na listinu vyjádřili, jestli kandidaturu přijímají nebo ne. Po sestavení kandidátky se uskuteční tajné volby. P. Jaroslav Jirásek se zdržel jmenování části PRF. Více v záložce Rady farnosti.

Kurz varhaníků - 6.3.2010

Kurz varhaníků probíhá v současnosti ve Velkém Poříčí. Výuka se uskutečňuje o sobotách, teorie se vyučuje v ranní části na faře a pokračuje se v kostele v praktické části. Kurz vede pan Martin Kubát z Litomyšle. Rozsah kurzu je 40 hodin, započal v 19.9. 2009 a končit bude v červnu 2012. Navštěvují ho převážně mladí varhaníci z vikariátu náchodského. Prý se jim v Poříčí líbí.


Beseda s paní Bc. Stanislavou Krejčíkovou o farní charitě v Novém Kníně.
4.-5.3.2010

Paní Bc. Stanislava Krejčíková z farní charity v Novém Kníně byla tak laskavá a přijela do Velkého Poříčí na besedu. Charita Nový Knín se stará s 80 pečovatelkami a 20 adminitrativními pracovnicemi asi o 800 klientů v širokém okolí. Se zájemci z farnosti se sešla na místní faře, kde nám přiblížila práci v jejich farní charitě v sociální oblasti. Při následné besedě jsme se dozvěděli množství podrobností z teorie i praxe, které můžeme použít při budoucím využití fary.


V jaké společnosti to žijeme?

Nová fasáda kostela byla dokončena 1.8.2008 a stála farnost 1 556 000 Kč. Dodnes nejsou všechny půjčky splaceny. Farníci zde odpracovali nepočítaně hodin zdarma. Na druhé straně se najdou individua, kteří pracně vytvořené hodnoty ničí. Posuďte sami.

Pravděpodobně rozdupáním zničená stříška a vytrženy konzoly ze zdiva.
Posprejovaná sákristie.

Otrhané a ukradené měděné dešťové svody.
Otrhané a ukradené měděné dešťové svody.
Otrhané a ukradené měděné dešťové svody.
Otrhané a ukradené měděné dešťové svody.

Tříkrálová sbírka - 9.1.2010

navštívený obvod koledníci,
doprovod
vybraná částka Kč
cesta s velbloudem Anča Térová
Pepík Tér
Janča Mrkousová
Toník Šimek DiS
1420,- Kč
1 Kristýna Poloviňuková
Lucie Semeráková
Lukáš Čejp
Věra Šimková
6201,- Kč
5,- USD
2 Pepa Daleký
Mája Šimková
Lenka Štěpánová
Simona Brejchová
Michal Cvejn
3092,- Kč
3 Fanda Škvrna
Dušan Krpeš
René Zvoníček
Mgr. Josef Maršík
3994,- Kč
4 Pepa Lelek
Simona Lelková
Adéla Petrová
Jana Krmašová
4041,-Kč
5 Anča Térová
Pepík Tér
Janča Mrkousová
Toník Šimek DiS
7949,- Kč
6 Jakub Král
Šimon Král
Sára Jankovičová
Alice Krmašová
4699,- Kč
7 Honza Hanzl
Zuzka Hanzlová
Romanka Hanzlová
páže Vojta Vajsar
Ing. Marie Kebortová
6653,- Kč
Celkem 38049,- Kč, 5,- USD


Průvod Tří králů s velbloudem - 8.1.2010

Při příležitosti 10. výročí konání Tříkrálových sbírek se bude konat průvod Tří králů s velbloudem. Průvod vychází v pátek 8.1.2010 v 9,30 hod z náměstí ve Velkém Poříčí. Odebere se k faře, kde se tři králové pokloní Svaté rodině u jesliček a bude pokračovat Poříčskou ulicí do Hronova na náměstí. Výtěžek z této akce bude přidán k Tříkrálové sbírce, která proběhne následující den v sobotu 9.1.2010. Děkujeme předem všem za příspěvky.

Velbloud se opozdil, jede až od Nymburku.
Trpělivě ho vyhlížíme.

Dočkali jsme se. Už se chystá za námi vystupovat.
Baltazar - Pepa Tér, Kašpar - Jana Mrkousová,
Melichar - Anča Térová

Tři králové vychází od Východu - Obecního úřadu.
Míří do Betléma - v našem případě k faře.

Krále s velbloudem následují děti ze školy a školek,
rodiče s dětmi.

Tři králové dosáhli svého cíle.
Nalezli v Betlémě Svatou rodinu s Ježíškem.

Předávají Ježíškovi své dary.
Zlato, kadidlo a myrhu.

Ježíšek se narodil v Betlémě, ve chlévě.
Uložen byl na seno do jeslí.

Z Betléma králové již odjíždějí na velbloudu.
První se veze Baltazar.

Na dlouhé cestě do Hronova
využívá svezení i Melichar.

Do centra Hronova na velbloudu vjíždí Kašpar.
Policie třem králům zajistila vzorný doprovod.

Tak jako Jeruzalém a Betlém,
ani Hronov neočekával příjezd tří králů.

Kašpar se loučí s hodným velbloudem.


Ohlédnutí za vánočním setkáním - 26.12.2009

Při vánočním setkání se několik skupin vydalo na procházku po poříčských křížcích. Unaveni jsme si rádi sedli na faře. Při drobném občerstvení jsme si zasoutěžili v kvízu. Otázky byly z oblasti narození Ježíše Krista, z oblasti určení počasí a z oblasti poznávání hlasů ptáků a zvěře. V poslední části setkání jsme v kostele při zpěvech z Taizé prosili o prostředky na rekonstrukci fary.

zpět menu