Přehled 2011

zpět menu
Novinky jsou řazeny od aktuálních ke starším po celý kalendářní rok.
Po uplynutí roku se přesunou do záložky život farnosti.
Rekonstrukce fary

Kromě renovace oken zajistili farníci vytvoření nové elektroinstalace v přízemí budovy, omítnutí drážek pro elektroinstalaci a rozvody plynového topení. Započalo se s vymalováním místností. Potřebný materiál se hradí z financí farnosti Velké Poříčí, uvedené práce byly vykonány farníky zdarma.

Fara je v současnosti využívána k výuce náboženství, setkávání spolča a k přípravě na biřmování, setkáním Pastorační rady farnosti, setkáním společenství modlitby matek, akcím občanského sdružení Studánka, schůzkám skautů, schůzím KDÚ-ČSL a dalším mimořádným aktivitám.

 

Natírání oken fary - o prázdninách


 
Protože okna fary jsou v žalostném stavu a na nové není, navrhla PRF zrenovovat stávající špaletová okna.Všechna okna fary byla vyfotografována, očíslována a vystavena v kostele na nástěnce. Farníci byli PRF poprošeni, aby si rodiny vybraly po jednom okně, které zrenovují. Farnost zajišťuje materiál, farníci okna zdarma opraví. Pracovat lze kdyko-li, podle možností rodiny. Návod na opravu je v dílně, podrobnosti sdělí Michal Cvejn nebo Antonín Šimek. Předem děkujeme za pomoc.


Velikonoční židovská večeře - 20.4.
Večer mladých - 9.4.
Tříkrálová sbírka - sobota 8.1.

V sobotu 8.1.2011 koledovalo v naší obci 7 skupinek tříkrálových koledníků. Účel sbírky je popsán v letáčku umístěném níže. Děkujeme za každý i drobný dar.
    Pro koledníky připravila farnost oběd na bývalé faře. Podávala se polévka, svíčková, zákusky, čaj, kafe. Na video se můžete podívat na titulní straně.
navštívený obvod (mapa) koledníci,
doprovod
vybraná částka Kč
1 Kristýna Poloviňuková
Monika Konečná
Josef Bartoň
Věra Šimková
4855,- Kč
2 Sába Valterová
Mája Šimková
Simona Brejchová
Michal Cvejn
6926,- Kč
3 Fanda Škvrna
Dušan Krpeš
René Zvoníček
Mgr. Josef Maršík
3291,- Kč
4 Daniel Plecháč
Lucie Semeráková
Lukáš Čejp
Jana Krmašová
5517,-Kč
5 Anča Térová
Pepík Tér
Lenka Štěpánová
Bc. Toník Šimek, DiS
7300,- Kč
6 Pepa Daleký
Patrik Mucha
Pavel Prouza
Alice Krmašová
3833,- Kč
7 Anička Lofová
Kuba Tóth
Vojta Vajsar
Zuzana Hanzlová
7075,- Kč
Celkem 38797,- Kč
zpět menu