Přehled 2013

zpět menu
Novinky jsou řazeny od aktuálních ke starším po celý kalendářní rok.
Po uplynutí roku se přesunou do záložky život farnosti.
Zemřel P. Ladislav ŠidákP. Ladislav Šidák


12. farní den - sobota 31.srpen 2013

Velikonoční večeře - středa 27.3.Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“ Oni mu řekli: „Kde chceš, abychom ji připravili?“ Řekl jim: „Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři: ‚Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?‘ on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři.“ Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“ Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“
Lukáš 22, 7-20


Na faře ve V. Poříčí, v upravené velké horní místnosti, si můžeme částečně připomenout průběh židovské velikonoční večeře, tak jak ji slavil i Ježíš Kristus. Připomeneme si, kde a jak Ježíš mění velikonoční večeři. V průběhu večeře Pesach se seznámíme s významem velikonoc u Židů a významem jednotlivých pokrmů. Budeme pít víno, ochutnáme pečeného pesachového beránka, nekvašené chleby macesy, hořké byliny maror, vařená vejce, sladkou kaši charoset, slanou vodu. Ochutnáme i cimes z jiného židovského svátku.
Večeře začíná v 18 hodin a bude trvat asi 2 hodiny. Přijít může kdokoli.

Fotografie z velikonoční večeře v roce 2011
Fotografie z velikonoční večeře r. 2013
Macesy
Symbolizují: Spěšný odchod z Egypta, že nebyl ani čas nechat těsto vykynout. Symbolizuje také prostotu a pokoru, opak přetvářky a "nafoukanosti" kynutého těsta, které symbolizuje špatné sklony člověka.

Recept: Pšeničná mouka, voda. Péct se musí začít do 18 minut od zadělání. Jsou to chleby, připravené bez kvasu.
Čtyři poháry vína
Symbolizují:
1) Tóra uvádí 4 stupně vysvobození z otroctví:
vyvedl jsem vás
zachránil ze služby
vykoupil
vzal si vás za národ
 
 
2) 4 poháry vína jsou ve faraonově snu, který Josef vyložil
 
 
 
 
3) Židé mají podle tradice projít 4 exily:
babylonským
perským
řeckým
římským
 
4) Odrážejí zásluhy 4 významných žen:
Sáry
Rebeky
Ráchel
Ley
 
5) 4 věcí se Židé v Egyptě drželi a zasloužili si tak záchranu z otroctví:
varovali se smilstva
pomluv
uchovali si svůj jazyk
uchovali si hebrejská jména
Beránek
Symbolizuje: Zabití beránka, egyptské modly a znaku oznámilo konec otročení Egyptu (ve fyzickém i duchovním chápání) a skutečný zrod nového židovského národa. Krev ze zabitých beránků byla použita k označení veřejí (futer vstupních dveří) židovských domů v Egyptě, čímž byly osoby v nich se nacházející uchráněny desáté rány - pobití prvorozených.
V dnešní době, Židé neobětují beránka, neboť nemají jeruzalemský chrám, kde dříve beránky zabíjeli. V současnosti jedí zroa - pečené drůbeží křídlo (kost s masem), které představuje pesachového beránka.

Recept: Mladého beránka dobře upéct, nešetřit česnekem.
Vařená vejce
Symbolizuje: Tradiční smuteční jídlo, připomíná zničený jeruzalémský chrám.
Symbolizuje židovský národ svou zajímavou vlastností: čím déle se vaří, tím se stává tvrdším, tak jako nesnáze doby posilují židovské uvědomění.
Maror - hořké byliny
Symbolizuje: Těžkosti egyptského otroctví a faraonových nařízení zabíjet židovské novorozence jejich vhozením do vod Nilu.

Recept: Strouhaný křen, římský salát, hlávkový salát, pampelišky, sedmikrásky, kyselý nálev
Charoset
Symbolizuje: Maltu, se kterou byli židovští otroci nuceni pracovat, a krve, která byla v Egyptě prolita.

Recept: 3 sladká jablka, hrst loupaných pokrájených mandlí, hrst pokrájených ořechů, hrst pokrájených rozinek, 2 lžičky cukru, trochu skořice, červeného vína a citrónové šťávy.
Jablka oloupeme, nastouháme a smícháme s mandlemi, oříšky, rozinkami, cukrem, skořicí. Víno a citrónová šťáva slouží k navlhčení, aby vznikla hustá kaše, která se podobá maltě.
Karpas
Symbolizuje: Připomíná zotročení a práci s hlínou.

Recept: Většinou petržel nebo brambora.
Slaná voda
Symbolizuje: Představuje slzy, ale také rozdělené Rákosové moře.

Tříkrálová sbírka - sobota 5.1.

Fotografie z tříkrálové sbírky

  V sobotu 5.1.2013 koledovalo v naší obci 9 skupinek tříkrálových koledníků.
  Děkujeme za každý i drobný dar. Děkujeme také koledníkům a jejich vedoucím.
  Pro koledníky připravila farnost oběd na bývalé faře, který uvařil Jiří Linhart. Podávala se nudlová polévka,
svíčková s knedlíky a čaj.


navštívený úsek koledníci,
doprovod
vybraná částka Kč
1 Lukáš Pavlíček
Denis Hrubý
Tomáš Hornych
David Štěpán a Aneta Klimešová
2960,- Kč
2 Lukáš Vagay
Tomáš Vagay
Kocián
Jana Térová
2687,- Kč
3 Pepa Daleký
Patrik Mucha
Ladislav Biško
Šimon Král
6506,- Kč
4 Jakub Salajka
Lukáš Zeman
Michal Novák
Michal Cvejn
4725,-Kč
5 Anežka Térová
Markétka Rýdlová
Adélka Nováková
Anča Térová a Lenka Štěpánová
5321,- Kč
6 Petr Lof
Ondřej Tluk
René Zvoníček
Věra Šimková
4622,- Kč
7 Anička Lofová
Kuba Tóth
Vojta Vajsar
Zuzana Cvejnová
4771,- Kč
8 Sabina Valterová
Jana Mrkousová
Mája Šimková
Bc. Antonín Šimek, DiS
3440,- Kč
9 Marek Nýč
Jan Jirman
Ondřej Škoda
Luděk Novotný
4328,- Kč
Celkem 39360,- Kč
zpět menu